Meldpunt : klachten


Op 16 augustus 2004 startte de juridische dienst met een “Meldpunt”, zoals gevraagd in de bepalingen van het beheerscontract van de Nationale Loterij die immers een procedure voor de behandeling van klachten en de opmaak van verslagen opleggen. Die ombudsdienst heeft altijd al bestaan binnen de Nationale Loterij en is nu dus op een offi ciële manier gestructureerd. Het Meldpunt behandelt ongeveer veertig klachten per jaar.

De actieradius van het Meldpunt is strikt beperkt tot klachten van gebruikers, dus de mensen die op de instant- en onlinespelen van de Nationale Loterij spelen. Alleen met schriftelijke klachten wordt er rekening gehouden. Ze kunnen verstuurd worden via een mailformulier op de website, per fax (02 238 45 30) of per post. Ze worden verwerkt in het Contactpunt dat in twee secties (één voor elke landstaal) is onderverdeeld. Binnen de acht dagen krijgt de betrokkene een ontvangstbevestiging van zijn klacht en een antwoord binnen één maand. De meest gehoorde klachten zijn: verkeerde interpretatie van het spelprincipe of een lotenset of ook de verkeerde controle van een winnend ticket in een verkooppunt.

Alle klachten worden jaarlijks gebundeld in een verslag dat wordt overgemaakt aan het directiecomité, de raad van bestuur en de minister bevoegd voor de Nationale Loterij.

 

Wanneer u een product van de Nationale Loterij heeft gekocht en daarover een klacht wilt indienen, kunt u terecht bij het Meldpunt dat door de Nationale Loterij werd opgericht.

Bij dit Meldpunt worden alle klachten van spelers verzameld over de producten van de Nationale Loterij.

HOE KUNT U BIJ DE NATIONALE LOTERIJ EEN KLACHT INDIENEN?
Uw klacht moet in elk geval schriftelijk worden geformuleerd:

  • ofwel per brief op het volgende adres: Nationale Loterij, Meldpunt, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel;

  • ofwel per fax op het nummer 02 - 238.45.30;

  • via de rubriek Stel uw vraag - Onderwerp : Klachten (Meldpunt)

 

Zorg ervoor dat uw klacht altijd vergezeld gaat van alle mogelijke informatie en documenten die de behandeling ervan vlotter kunnen doen verlopen.

BEHANDELING VAN UW KLACHT DOOR DE NATIONALE LOTERIJ
De Nationale Loterij verbindt zich ertoe om uw klacht met de vereiste snelheid én grondigheid te onderzoeken.

 
Zoeken
 
 
 
 
 
Ja, ik ga akkoord

Cookies op Nationale-loterij.be

Deze website maakt gebruik van cookies die uw voorkeuren opslaan op die manier het surfen te vergemakkelijken. Uw bezoek aan de website van de nationale loterij betekent dat u instemt met ons gebruik van cookies. Raadpleeg ook ons cookiebeleid.