Brussel, 25/03/2020

Beste speler, beste krantenverdeler, beste begunstigde van subsidies, beste organisator van een evenement, beste partner, beste medewerker,


We zijn net als iedereen enorm begaan met de huidige gezondheidscrisis die iedereen op dit moment op de één af andere manier treft. We zijn allemaal betrokken.

Waarom werken wij bij de Nationale Loterij verder?

De regering heeft opgeroepen om, met inachtneming van alle regels inzake verplaatsingen, thuiswerk, afstand houden, handhygiëne, …, de economische bedrijvigheid zo goed als mogelijk in stand te houden. De Nationale Loterij staat direct en indirect voor meer dan 5.000 arbeidsplaatsen in ons land. Wij proberen bijgevolg onze spelen aan te bieden en doen dit met respect voor alle regels. Heel soms zal onze dienstverlening toch terug geschroefd zijn. Gelieve ons hiervoor te willen verontschuldigen.

De echte helden vinden we vandaag bij de zorgverstrekkers, het openbaar vervoer, nutsbedrijven, krantenverdelers, thuishulp, onderwijzend personeel, de kassierster van de supermarkt en vele anderen. Als overheidsbedrijf hechten wij er bij de Nationale Loterij echter belang aan om ook onze openbare dienst te blijven garanderen want de Nationale Loterij staat voor meer dan spelen.

Spelen is ook nu, helpen. Vele spelers nemen voor een klein bedrag deel aan een spel van de Nationale Loterij, ze maken kans om te winnen én helpen met hun inzet ontelbare initiatieven uit de sociale, culturele of wetenschappelijke sector. Vele organisaties en projecten hebben alle steun nu hard nodig, zeker ook de steun van de Nationale Loterij. Denken we maar aan voedselbanken, het Rode Kruis, Child Focus, wetenschappelijk onderzoek,… Ons uniek model is in deze moeilijke tijden een toonbeeld van solidariteit.

Wij blijven verder werken om ook op lange termijn, éénmaal deze massale gezondheidscrisis onder controle, onze financiële steun te kunnen blijven geven aan alle betrokkenen met wie wij altijd al sterk verbonden zijn. Onze verkooppunten, alle organisaties die we sponsoren en onze vele goede doelen zullen deze steun hard nodig hebben.

Wij blijven verder werken en doen dit zoals steeds met de garantie op een veilige, strikt gecontroleerde en verantwoorde spelomgeving. Onze standaard blijft hoog en ons engagement voor de maatschappij blijft prioritair. 

We danken alle spelers die het mogelijk maken dat de Nationale Loterij haar engagement kan blijven uitvoeren en de hele samenleving kan blijven ondersteunen.