1. Hoe deelnemen?

Deelnemen aan de Lotto Surprise-trekkingen kan enkel na deelname aan Lotto. Wanneer je Lotto hebt gespeeld, kan je je op de site www.lottosurprise.be gratis inschrijven voor de volgende Lotto Surprise-trekking aan de hand van je deelnamecode die je op je spelticket terugvindt. 

Heb je online Lotto gespeeld op www.e-lotto.be, dan kan je je op deze site inschrijven via je deelnamecode dat je in je deelname-confirmatiemail vindt (je vindt het eveneens in je spelhistoriek op e-lotto). Voor abonnees met domiciliëring geldt een aparte regeling voor de inschrijving (zie de betreffende vraag over de deelname met een abonnement).

Je deelname aan de Lotto Surprise-trekking is evenredig aan je deelname aan de Lotto-trekking, evenwel met een maximum van 28 kansen per Lotto-trekking. Heb je 1,25 euro gespeeld op Lotto, dan neemt jouw deelnamecode 1 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking. Heb je voor 12,50 euro gespeeld op Lotto, dan neemt je deelnamecode 10 keer deel, enzovoort. Heb je voor 35 euro of meer Lotto gespeeld, dan neemt je deelnamecode 28 keer deel. De door jou ingegeven deelnamecode wordt automatisch door ons systeem vermenigvuldigd in functie van je inzet en van het aantal Lotto-trekkingen waaraan je deelneemt. Je hoeft je deelnamecode dus zelf slechts één keer in te geven.

Een aantal voorbeelden:

 • Op donderdag 3 oktober speel je mee voor de Lotto-trekking van 5 oktober. Je inzet bedraagt € 6,25. Wanneer je je uiterlijk op zaterdag 5 oktober om 19.30 uur inschrijft op de site, neemt je deelnamecode 5 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking van 5 oktober.
 • Op donderdag 3 oktober speel je mee voor de Lotto-trekking van 5 oktober. Je inzet bedraagt €17,50. Wanneer je je uiterlijk op zaterdag 5 oktober om 19.30 uur inschrijft op de site, neemt je deelnamecode 14 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking van 5 oktober.
 • Op donderdag 3 oktober speel je mee voor de Lotto-trekking van 5 oktober. Je inzet bedraagt €50. Wanneer je je uiterlijk op zaterdag 5 oktober om 19.30 uur inschrijft op de site, neemt je deelnamecode 28 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking van 5 oktober, aangezien het aantal kansen per Lotto-trekking begrensd wordt tot 28.
Indien je in één keer aan meerdere trekkingen deelneemt, dan gelden om praktische redenen al deze deelnames voor de eerstvolgende Lotto Surprise-trekking.

Bijvoorbeeld:

 • je valideert een Lotto-deelname voor 10 trekkingen op donderdag 3 oktober. Je speelt 3 roosters, dus € 3,75 per trekking. Je deelnamecode neemt 30 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking van 5 oktober (want € 3,75 x 10 trekkingen = € 37,50 en dus 30 deelnames), als je je uiterlijk op 5 oktober om 19.30 uur inschrijft op de site.
 • je valideert een Lotto-deelname voor 6 trekkingen op donderdag 3 oktober. Je speelt voor € 70 per trekking. Je deelnamecode neemt 168 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking van 5 oktober (want het aantal kansen per Lotto-trekking is begrensd op 28. Dus: € 28 x 6 trekkingen = 168 kansen), als je je uiterlijk op 5 oktober om 19.30 uur inschrijft op de site.

Je kan je registreren op de site voor de Lotto Surprise-trekking aan de hand van:

 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 28 september 2019 (19.30 uur) tot en met 2 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 2 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 2 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 5 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 5 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 5 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 9 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 9 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 9 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 12 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 12 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 12 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 16 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 16 maart 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 16 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 19 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 19 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 19 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 23 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 23 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 23 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 26 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 26 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 26 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 30 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 30 oktober 2019.

Speltickets kan je kopen tot 19u en inschrijven op de website van Lotto Surprise tot 19.30u voor de trekking op de dag zelf. Zo heb je nog minstens een half uur om je spelticket te registreren na de aankoop ervan.

Enkel de houder van een geregistreerd origineel spelticket, de houder van de e-lottoaccount gekoppeld aan het geregistreerde deelnamecode of de geregistreerde houder van een abonnement kan reischeques winnen. Bij groepsdeelnames kan enkel de persoon die het geregistreerde originele spelticket in zijn bezit heeft, houder is van de e-lottoaccount of houder is van een abonnement de reischeques in ontvangst nemen. Het is aan de leden van de groepsdeelname om onderling overeen te komen wie de reischeques krijgt. De Nationale Loterij komt niet tussen in groepsdeelnames en in mogelijke geschillen bij groepsdeelnames.

Je registreren op de site voor de Lotto Surprise-trekking kan met:

 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 28 september 2019 (19.30 uur) tot en met 2 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 2 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 2 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 5 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 5 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 5 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 9 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 9 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 9 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 12 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 12 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 12 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 16 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 16 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 16 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 19 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 19 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 19 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 23 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 23 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 23 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 26 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 26 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 26 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 30 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 30 oktober 2019.
   

Speltickets kan je kopen tot 19u en inschrijven op de website van Lotto Surprise tot 19.30u voor de trekking op de dag zelf. Zo heb je nog minstens een half uur om je spelticket te registreren na de aankoop ervan.

Opgelet: het uur van deelname zoals dat geregistreerd wordt op onze server, is het uur dat geldt voor de deelname. Dit uur wordt geregistreerd door een atoomklok.


Met een Lotto-deelnamecode van een vorige trekking kan je niet meer deelnemen.

Met een Lotto-deelnamecode van een volgende trekking kan je wel deelnemen, als je in één keer voor verschillende trekkingen gespeeld hebt. Dit op voorwaarde dat de aankoop van het ticket/de transactie heeft plaatsgevonden tijdens de desbetreffende periode.
Maar opgelet: als je bijvoorbeeld een Lotto-deelname valideert op 1 oktober, dan kan je je niet inschrijven op de site na de trekking van 5 oktober. Je moet je altijd inschrijven vóór de eerste Lotto-trekking waaraan je deelneemt.

Je registreren op de site voor de Lotto Surprise-trekking kan met:

 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 28 september 2019 (19.30 uur) tot en met 2 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 2 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 2 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 5 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 5 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 5 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 9 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 9 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 9 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 12 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 12 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 12 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 16 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 16 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 16 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 19 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 19 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 19 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 23 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 23 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 23 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 26 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 26 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 26 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 30 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 30 oktober 2019.

Speltickets kan je kopen tot 19u en inschrijven op de website van Lotto Surprise tot 19.30u voor de trekking op de dag zelf. Zo heb je nog minstens een half uur om je spelticket te registreren na de aankoop ervan.

Nadat je voor meerdere Lotto-trekkingen gespeeld hebt, moet je je deelname voor de volgende Lotto Surprise-trekking in één keer registreren.

We houden rekening met het totaalbedrag van je inzet om je aantal kansen te bepalen (met een maximum van 28 kansen per Lotto-trekking).

Stel, je speelt op 3 oktober een Lotto-rooster van €2,50 voor 6 trekkingen. Je betaalt dus €15. Met het serienummer vermeld op je spelticket (of het transactienummer dat je in je confirmatiemail vindt of in je spelhistoriek voor e-lottospelers), kan je je inschrijven op de site www.lottosurprise.be.

Opgelet: je moet je inschrijven vóór de volgende trekking om je inschrijving in aanmerking te laten komen. In ons voorbeeld moet je je dus inschrijven vóór 5 oktober om 19.30 uur. Zo heb je dus 12 kansen om een reischeque te winnen bij de trekking van 5 oktober.

Controleer eerst of de aankoop van het ticket/de transactie heeft plaatsgevonden tijdens de desbetreffende periode.

Je registreren op de site voor de Lotto Surprise-trekking kan met:

 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 28 september 2019 (19.30 uur) tot en met 2 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 2 oktober 2019..
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 2 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 5 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 5 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 5 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 9 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 9 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 9 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 12 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 12 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 12 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 16 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 16 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 16 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 19 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 19 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 19 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 23 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 23 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 23 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 26 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 26 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 26 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 30 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 30 oktober 2019.

Speltickets kan je kopen tot 19u en inschrijven op de website van Lotto Surprise tot 19.30u voor de trekking op de dag zelf. Zo heb je nog minstens een half uur om je spelticket te registreren na de aankoop ervan.

Nadat je voor meerdere Lotto-trekkingen gespeeld hebt, moet je je deelname voor de volgende Lotto Surprise-trekking in één keer registreren.

We houden rekening met het totaalbedrag van je inzet om je aantal kansen te bepalen (met een maximum van 28 kansen per Lotto-trekking)

Stel, je speelt op 3 oktober een Lotto-rooster van € 2,50 voor 6 trekkingen. Je betaalt dus € 15. Met het serienummer vermeld op je spelticket (of het transactienummer dat je in je confirmatiemail vindt of in je spelhistoriek voor e-lottospelers), kan je je inschrijven op de site www.lottosurprise.be

Opgelet: je moet je inschrijven vóór de volgende trekking om je inschrijving in aanmerking te laten komen. In ons voorbeeld moet je je dus inschrijven vóór 5 oktober om 19.30 uur. Zo heb je dus 12 kansen om een reischeque te winnen bij de trekking van 5 oktober.

Ja, dat kan, zowel de abonnementen gekoppeld aan de deelname via e-lotto, als de abonnementen met domiciliëring kunnen deelnemen. 

Je hebt een Lotto-abonnement op e-lotto?

Opgelet: registreer je deelname vóór elke Lotto Surprise-trekking.

Stel, je speelt voor € 2,50 bij elke Lotto-trekking via een e-lotto-abonnement. Zodra we je inzet voor een trekking ontvangen hebben, sturen we je een bevestigingsmail met je deelnamecode. Dit nummer vind je ook terug in je spelhistoriek op www.e-lotto.be. Registreer dit nummer vóór de volgende Lotto Surprise-trekking op de site www.lottosurprise.be. Enkel zo kan je deelnemen aan de Lotto Surprise-trekking. Je moet je dan registreren voor elke Lotto Surprise-trekking met je deelnamecode die je via mail ontvangt.

Je hebt een Lotto-abonnement met domiciliëring?

Je kan een brief per post versturen vóór woensdag 25 september 2019 om middernacht naar de Nationale Loterij (Adres: Nationale Loterij – Abonnementendienst « Actie Lotto Surprise » - Tentoonstellingslaan 269 in 1090 Brussel. De poststempel geldt als bewijs). Je kan je deelname vóór deze datum ook mailen naar abonnementen@nationale-loterij.be, telefoneren naar het nummer 0800 94 910 of registreren op de website www.abolotto.be. Je hoeft je dus niet in te schrijven op de minisite www.lottosurprise.be. Vergeet niet je abonneenummer, naam, voornaam, telefoon/gsm-nummer dag, maand en jaar van geboorte en e-mailadres te vermelden. Die gegevens zijn nodig om je deelname te valideren. Zo kunnen we je contacteren als je één van de winnaars bent. Enkel inschrijvingen per mail of via de site krijgen een ontvangstbevestiging. Je deelname aan de Lotto Surprise-trekkingen is wel enkel geldig als de automatische betaling van je Lotto-abonnement voor oktober 2019 correct gebeurd is. Je neemt enkel deel voor de trekkingen die je voor je abonnement gekozen hebt: op woensdag, op zaterdag, of op beide dagen. Per inzet van 1,25 euro heb je één kans, met maximaal 28 kansen per abonnement nummer en per Lotto-trekking.

Wanneer je aan Lotto hebt deelgenomen in een verkooppunt: Je vindt je deelnamecode bovenaan op je spelticket:

Wanneer je online aan Lotto hebt deelgenomen via e-lotto: Je vindt je deelnamecode in je bevestigingsmail:

of in je spelhistoriek:

Je vindt het transactienummer in je bevestigingsmail:

of in je spelhistoriek:

Je registreren op de site voor de Lotto Surprise-trekking kan met:

 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 28 september 2019 (19.30 uur) tot en met 2 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 2 oktober 2019..
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 2 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 5 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 5 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 5 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 9 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 9 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 9 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 12 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 12 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 12 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 16 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 16 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 16 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 19 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 19 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 19 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 23 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 23 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 23 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 26 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 26 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 26 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 30 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 30 oktober 2019.

Speltickets kan je kopen tot 19u en inschrijven op de website van Lotto Surprise tot 19.30u voor de trekking op de dag zelf. Zo heb je nog minstens een half uur om je spelticket te registreren na de aankoop ervan.

Neen, dat kan niet. Wanneer je wilt deelnemen aan de 9 trekkingen heb je 9 deelnamecodes nodig. Je hebt nodig:

 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 28 september 2019 (19.30 uur) tot en met 2 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 2 oktober 2019..
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 2 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 5 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 5 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 5 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 9 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 9 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 9 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 12 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 12 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 12 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 16 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 16 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 16 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 19 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 19 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 19 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 23 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 23 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 23 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 26 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 26 oktober 2019.
 • een Lotto-spel-/deelnemingsticket verkocht tijdens de periode van 26 oktober 2019 (19.30 uur) tot en met 30 oktober 2019 (19.00 uur) voor de trekking van 30 oktober 2019.

Speltickets kan je kopen tot 19u en inschrijven op de website van Lotto Surprise tot 19.30u voor de trekking op de dag zelf. Zo heb je nog minstens een half uur om je spelticket te registreren na de aankoop ervan.

Er zijn 9 Lotto Surprise-trekkingen. Deze vinden plaats aansluitend op de Lotto-trekkingen, op:

 • 2 oktober 2019
 • 5 oktober 2019
 • 9 oktober 2019
 • 12 oktober 2019
 • 16 oktober 2019
 • 19 oktober 2019
 • 23 oktober 2019
 • 26 oktober 2019
 • 30 oktober 2019
   

Ja, natuurlijk. Je deelname aan de Lotto Surprise-trekking is evenredig aan je inzet voor de Lotto-trekking, met een maximum van 28 kansen per Lotto-trekking. Heb je 1,25 euro ingezet, dan neemt je deelnamecode één keer deel aan de Lotto Surprise-trekking. Heb je 12,50 euro ingezet, dan neemt je deelnamecode 10 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking, enzovoort. Heb je voor 35 euro of meer Lotto gespeeld, dan neemt je deelnamecode 28 keer deel. Het door jou ingegeven deelnamecode wordt automatisch door ons systeem vermenigvuldigd in functie van je inzet en van het aantal Lotto-trekkingen waaraan je deelneemt. Je hoeft je deelnamecode dus zelf slechts één keer in te geven.

Een aantal voorbeelden: 

 • Op donderdag 3 oktober speel je mee voor de Lotto-trekking van 5 oktober. Je inzet bedraagt € 6,25. Wanneer je je uiterlijk op zaterdag 5 oktober om 19.30 uur inschrijft op de site, neemt je deelnamecode 5 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking van 5 oktober.
 • Op donderdag 3 oktober speel je mee voor de Lotto-trekking van 5 oktober. Je inzet bedraagt € 17,50. Wanneer je je uiterlijk op zaterdag 5 oktober om 19.30 uur inschrijft op de site, neemt je deelnamecode 14 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking van 5 oktober.
 • Op donderdag 3 oktober speel je mee voor de Lotto-trekking van 5 oktober. Je inzet bedraagt € 50. Wanneer je je uiterlijk op 5 oktober  om 19.30 uur inschrijft op de site, neemt je deelnamecode 28 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking van 5 oktober , aangezien het aantal kansen per trekking begrensd wordt tot 28.

Indien je in één keer aan meerdere trekkingen deelneemt, dan gelden om praktische redenen al deze deelnames voor de eerstvolgende Lotto Surprise-trekking.

Bijvoorbeeld:

 • je valideert een Lotto-deelname voor 10 trekkingen op donderdag 3 oktober. Je speelt 3 roosters, dus € 3,75 per trekking. Je deelnamecode neemt 30 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking van 5 oktober (want € 3,75 x 10 trekkingen = € 37,50 en dus 30 deelnames), als je je uiterlijk op 5 oktober om 19.30 uur inschrijft op de site.
 • je valideert een Lotto-deelname voor 6 trekkingen op zaterdag 5 oktober. Je speelt voor € 105 per trekking. Je deelnamecode neemt 168 keer deel aan de Lotto Surprise-trekking van 5 oktober (want het aantal kansen per Lotto-trekking is begrensd op 28. Dus: 28 x 6 trekkingen = 168 kansen), als je je uiterlijk op 5 oktober om 19.30 uur inschrijft op de site.