Recordjackpot: hoe werkt het?

De Jackpot bereikt een recordbedrag van € 190.000.000 ! En vermits het Jackpotbedrag geplafonneerd is op 190 miljoen euro, zijn de winsten in rang 2 groter. 

Wat bepaalt het spelreglement?

Het spelreglement, dat door alle deelnemende loterijen werd vastgelegd en werd opgenomen in het koninklijk besluit van 1 april 2016, bepaalt dat het bedrag van de Jackpot geplafonneerd moet worden. Op dit moment is het plafond vastgesteld op 190 miljoen euro.

Als de Jackpot geplafonneerd wordt, hoe gebeurt dan de winstverdeling?

Het spelreglement voorziet dat de helft van de inzetten van een trekking wordt overgedragen aan een gemeenschappelijk prijzenpot en aan de winstrangen wordt toegewezen volgens vastgelegde percentages. Voor rang 1 is dit in deze fase van de cyclus 27%. Wanneer de toepassing van dit percentage tot gevolg heeft dat de Jackpot 190 miljoen euro overstijgt, wordt het bedrag dat dit plafond overstijgt, toegewezen aan de winnaars van rang 2, bovenop de normale winsten voor rang 2, indien die rang minstens één winnaar telt*. Dit cascadesysteem heet “Flow Down”. 

Wat zijn de voordelen voor jou?

Grotere bedragen te winnen in rang 2* dankzij het plafondbedrag van de Jackpot! Het globaal winstbedrag toegekend aan rang 2* is groter dan in het geval van een trekking met een niet-geplafonneerde Jackpot. Een winnaar in rang 2** zal niet alleen het normaal aan rang 2 toegewezen bedrag ontvangen maar daar bovenop ook het uitzonderlijke extra bedrag van de som die normaal aan rang 1 zou zijn toegekend. En dit zowel in het geval er een winnaar is in rang 1, als niet. 

Fictief voorbeeld van winstverdeling met een tot 190.000.000€ geplafonneerde Jackpot

Indien vorige Jackpot = € 186.000.000 : indien bedrag van de voor de trekking ingezette bedragen = € 150.000.000 (dus bedrag normaliter toegekend aan rang 1 op basis van 27% van de helft van de inzetten= € 20.250.000 ) Vorige Jackpot = € 186.000.000 + € 4.000.000  
= plafond van € 190.000.000  
=> € 16.250.000  
extra toegekend aan rang 2

Voor hoe lang is de Jackpot geplafonneerd?

Als er geen winnaar in rang 1 is wanneer de Jackpot het plafondbedrag bereikt, t.t.z. € 190.000.000, dan blijft het Jackpotbedrag geplafonneerd voor de vier trekkingen die volgen. Als er bij de vijfde trekking (in theorie deze dinsdag 17 oktober, aangezien het plafond bereikt werd op dinsdag 3 oktober)  nog steeds geen winnaar is in rang 1, dan wordt de Jackpot verdeeld over de winnaars in rang 2 of in de eerstvolgende rang met minstens één winnaar. Dit systeem heet “Roll Down”. 
Pssst: Wist je dat de winstkans voor EuroMillions in rang 2, 1/6.991.908 is?

* indien er geen winnaar is in rang 2 wordt het bedrag dat het plafond overschrijdt toegewezen aan de onmiddellijk daaropvolgende lagere rang die minstens één winnaar telt.
** het globale winstbedrag toegekend aan een winstrang is te verdelen onder de winnaars in die rang.

Het is het moment om je kans te wagen!

of in je verkooppunt

 

 

 
dinsdag 16 oktober

zo’n € 36.000.000 *
te winnen

zo’n € 36.000.000 * te winnen
dinsdag 16 oktober
 
dinsdag 16 oktober

€ 400.000
te winnen

€ 400.000 te winnen
dinsdag 16 oktober
 
woensdag 17 oktober

€ 3.500.000 *
te winnen

€ 3.500.000 * te winnen
woensdag 17 oktober

Resultaten vorige trekkingen

Meer resultaten

Ontdek Lottery Club

Ben je al lid?

Mijn gegevens
Wachtwoord vergeten?

Nieuw bij Lottery Club?
Lid worden