Je inschrijving om deel te nemen aan de komende Lotto Surprise acties in 2018 kan vanaf nu automatisch gebeuren als je nu je akkoord doorgeeft via het onderstaande formulier.

Geef alle cijfers na elkaar in, laat de "00" aan het begin van je abonneenummer weg alsook het streepje. Ken je je abonneenummer niet? Bel dan het gratis nummer 0800 94 910 of stuur een mail naar : abonnementen@nationale-loterij.be
*
*
*
*
Geboortedatum
*

Actievoorwaarden
 
  • Actie voorbehouden voor de Lotto-abonnees die effectief via abonnement verbonden aan een bankdomiciliëring deelnemen aan de Lotto-trekkingen van de maand waarin de "Lotto Surprise"-actie georganiseerd is.
  • Je deelneming aan de “Lotto Surprise”-trekkingen zal enkel in aanmerking worden genomen als de automatische inhouding voor je Lotto-abonnement voor de maand waarin de "Lotto Surprise"-actie georganiseerd is, correct werd uitgevoerd. 
  • Je neemt enkel deel voor de trekkingen die je voor je abonnement hebt gekozen: hetzij op woensdag, hetzij op zaterdag, hetzij voor de twee trekkingen.
  • De prijzen zijn mogen in geen enkel geval worden doorverkocht.
  • De winnaars zullen na elke Lotto Surprise-trekking verwittigd worden.
  • Het volledige reglement van de actie “Lotto Surprise” is beschikbaar op de website www.lottosurprise.be.
  • Je aanvaardt automatisch de deelnemingsregels van de gratis Lotto Surprise-acties, die beschikbaar zullen zijn vanaf de activatie van de actie op www.lottosurprise.be ten vroegste drie dagen voor het begin van de actie (een gedrukte versie kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden via het nr. 0800 94 910).
  • De automatische inschrijving is een dienst die de Nationale Loterij biedt aan haar abonnees, maar houdt geen verplichting in Lotto Surprise-acties te organiseren.

Ontdek Lottery Club

Ben je al lid?

Mijn gegevens
Wachtwoord vergeten?

Nieuw bij Lottery Club?
Lid worden