Omdat de eerste 100 dagen belangrijk zijn

Het peter- en meterschapsprogramma zorgt ervoor dat nieuwe werknemers een direct aanspreekpunt krijgen binnen de Nationale Loterij waar ze terechtkunnen met allerhande vragen. Vaak is een eerste werkdag wat overrompelend wat de hoeveelheid aan informatie betreft. Bovendien is alles nieuw: procedures, IT gebruik, maar ook het gebouw, de collega’s… Peters en meters maken de nieuwkomers graag en kundig wegwijs.

Binnen HRM werd eerst een werkgroep opgericht die een trainingsprogramma selecteerde voor peters en meters. Daarna stelden ze een checklist voor de peters en meters op en lanceerden een warme oproep aan collega’s om zich kandidaat te stellen. Daarin was er ruimte voor een verrijkende uitwisseling van ideeën tussen recent aangeworvenen en collega’s met reeds een lange carrière binnen de Nationale Loterij.

Gemiddeld loopt het peter-meterschapstraject tijdens de eerste drie maanden na de aanwerving, met vooral intensieve contacten in de eerste twee maanden. HRM is de “matchmaker” tussen peter/meter enerzijds en petekind-metenkind anderzijds, voornamelijk op basis van beschikbaarheid van de peters/meters op de eerste werkdag van de nieuwkomer. Verder streven we er ook naar voor alle kandidaten een peter/meter van hun eigen taalrol te kiezen.


We polsten naar de mening van onze pioniers in het programma en legden hen allen dezelfde twee vragen voor : “wat heeft je positief verrast?” en “wat heb je gemist?”. Hieronder een greep uit de antwoorden:

Nathalie Talon

“Ik was, wat mij betreft, in positieve zin verrast door de reactie van mijn petekind. Hij gaf mij de indruk dat hij dit meterschap werkelijk een goed idee vond. Hij stelde veel vragen en aarzelde niet om een beroep op mij te doen wanneer dit nodig bleek. Dit bewijst dat de begeleiding van een nieuwe medewerker zeer nuttig is. Bovendien laat dit toe om die persoon op een aangename manier te leren kennen. Het enige wat nog ontbreekt is, naar mijn mening, een “aankomstpakket.”

Chris Luypaert

“Mijn beide “metenkinderen” kwamen met veel goesting naar de Nationale Loterij, waren enthousiast en zeer leergierig. Wij hebben elkaar zeer regelmatig gezien en ze weten dat ze met al hun vragen bij mij terecht kunnen. Op het einde van de tweede maand zijn we samen gaan lunchen en heb ik hen gevraagd naar hun wedervaren. Het is een prachtig initiatief van HRM en gewaardeerd door onze nieuwkomers. Dit komt zeker de motivatie en een goed humeur ten goede op de werkplek en tussen de collega’s. Jullie checklist vind ik zeer handig en dient ook als geheugensteuntje tijdens het gesprek. Het is wellicht handig om notitiemateriaal voor de nieuwkomers klaar te leggen op de werkplek.”

Zuzu Mazanza

“Mijn petekind waardeerde het onthaal en de “opvang” want die ervaring had hij nog nergens anders meegemaakt. We hebben mekaar verschillende keren ontmoet om bepaalde zaken die verkeerd werden begrepen te verhelderen of om nieuwe informatie te krijgen. Hij heeft niet geaarzeld om contact met mij op te nemen wanneer hij dit nodig achtte. Hij waardeerde de ontmoeting met de directeur en diens beschikbaarheid. Wat de ESS-opleiding op de dag van aankomst betreft, denkt hij dat het interessant zou zijn om die op een andere dag of een ander moment  te laten volgen omdat  men op een dag al enorm veel informatie te verwerken krijgt. De onthaalmap zou ook een plan moeten bevatten waarop vermeld staat waar de personeelsleden en hun lokaal zich bevinden.”

Ontdek Lottery Club

Ben je al lid?

Mijn gegevens
Wachtwoord vergeten?

Nieuw bij Lottery Club?
Lid worden