Wat is het verschil tussen subsidiëring en sponsoring?

De Nationale Loterij speelt open kaart. We leggen je graag uit wat er gebeurt met het geld dat onze spelers inzetten. Het grootste deel van de inzetten bij de Nationale Loterij wordt onder de spelers herverdeeld. In 2014, ging 53% van de omzet naar de winnaars. Daarnaast is de Nationale Loterij ook een belangrijke speler op de arbeidsmarkt, als werkgever en als partner van de verkooppunten. Tot slot gaat een deel van van onze omzet als monopolierente naar de staat. Via subsidies en sponsoring (17% van de omzet) vervullen we een belangrijke maatschappelijke rol. Er is een verschil tussen subsidies en sponsoring. Maar hoe zit nu precies?

Subsidies 
Subsidies zijn het gedeelte van de inkomsten van de Nationale Loterij dat aan de maatschappij wordt teruggestort ten behoeve van projecten die het algemene materiële of morele welzijn van de bevolking beogen.

Via de subsidies van de Nationale Loterij ontvangen organisaties én hun projecten financiële steun. Daardoor komt de naambekendheid van de Nationale Loterij als “sociaal verantwoordelijke dienstenverstrekker” des te meer in de schijnwerpers te staan. Voor het jaar 2017 ging het om een bedrag van 185.300.000 euro. Ieder jaar wordt het subsidieverdelingsplan van de Nationale Loterij uitgevaardigd bij een in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, op de voordracht van de Voogdijminister van de Nationale Loterij.

Subsidiecategorieën

Voor de verdeling van de subsidiegelden worden er twee grote categorieën onderscheiden.

1. Subsidiebudget bestemd voor de Federale Regering
 • Aangelegenheden die rechtstreeks ressorteren onder de wet op de Nationale Loterij, bv. het Rampenfonds, de ontwikkelingssamenwerking,…
 • Specifieke dotaties, bv. aan de Koning Boudewijnstichting, aan Child Focus, aan het Antigifcentrum, aan het Rode Kruis van België.
 • Projectenoproepenvoor drie types van thema’s: de strijd tegen armoede en voor sociale inclusie, duurzame ontwikkeling en de Millenniumdoelstellingen.
 • Sociale integratie, bv. projecten van sociale innovatie ten bate van de daklozen, transitwoningen.
 • Renovatie- en restauratiewerken, met name voor de Regie der Gebouwen.
 • Maatschappelijke betrokkenheid, bv. het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC), het Belgian Paralympic Committee (Paralympics).
 • Evenementen en projecten, bv. “Bergen, culturele hoofdstad van Europa in 2015”, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.
 • Projecten in het kader van het “nationale prestige”.

2. Dotaties die worden uitgekeerd aan de drie Gemeenschappen:

D.w.z. de Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap. Dit deel omvat +/- 27% van het totale subsidiebudget. De Gemeenschappen beschikken over de bevoegdheid om zelf te beslissen hoe dat geld wordt verdeeld. De subsidiegelden zijn bestemd voor Belgische publiekrechtelijke of Belgische privaatrechtelijke rechtspersonen die géén winstoogmerk nastreven.

 Sponsoring

Sponsoring is in feite een marketing-investering in ruil voor reclame-ondersteuning vanwege de begunstigden

Via de sponsoring worden bruggen geslagen tussen de spelers van de Nationale Loterij en de productportfolio van de Nationale Loterij. Hoe gebeurt dat concreet? Via een grondige communicatie over de desbetreffende evenementen én door middel van energieke acties. Op die manier beleven de bezoekers van evenementen een onvergetelijke ervaring en slagen wij er van onze kant in om het imago van de Nationale Loterij zelf én van haar producten te versterken. Naargelang het specifieke profiel van het gesponsorde evenement en in overeenstemming met de marketingstrategie wordt een bepaald product van de Nationale Loterij exclusief op de voorgrond gezet.

Gedurende het jaar 2014 werden er zo’n 2.500 sponsordossiers verwerkt. 1.251 evenementen ontvingen financiële steun – het betreft een totaal bedrag van 17 miljoen euro. Zowel de sponsoringstrategie als de verdeling van het beschikbare budget worden door de dienst Sponsoring uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan het directiecomité.

Het gaat om de volgende zes verschillende categorieën:

 • Sport, zoals o.a.: de Lotto-Zesdaagse van Gent, de Lotto Downhill Mountainbike Belgian Tour, het tennistoernooi Ethias Trophy, …
 • Speciale evenementen, zoals o.a.: Brussel-Bad, de kerstparades, het Zomeraperitief aan de Belgische kust, …
 • Cultuur, voornamelijk festivals zoals: Dour, Rock Werchter, Les Ardentes te Luik, Pukkelpop te Hasselt, …
 • Nationale uitstraling: Winterpret te Brussel, de Rode Duivels, de SCOOORE!-basketballiga, …
 • Sociale projecten: Viva For Life, Cap 48, …
 • Proximity-evenementen. 
Hoe kan een subsidie- of sponsoraanvraag worden ingediend?
Voor meer informatie met betrekking tot het indienen van een subsidie- of sponsoringaanvraag verwijzen wij je graag door naar:

Ontdek Lottery Club

Ben je al lid?

Mijn gegevens
Wachtwoord vergeten?

Nieuw bij Lottery Club?
Lid worden