Subsidieaanvraag

Subsidies worden toegekend voor projecten die worden georganiseerd op het Belgische grondgebied en die bijdragen tot verspreiding van het positieve imago van de Nationale Loterij, d.w.z een instelling die ijvert voor het algemene materiële of morele welzijn van de bevolking.

Hoe kunt u het best uw subsidieaanvraag voorbereiden?

Klik hier om het formulier te downloaden – een handig middel om uw antwoorden als het ware “in het klad“ voor te bereiden. Zorg er bovendien voor dat u de volgende documenten bij de hand heeft om ze als bijlage toe te voegen:

  • de volledige exploitatierekening en balans (voorlopige of definitieve) van het voorafgaande jaar.
  • het geraamde budget voor het lopende jaar.
  • eventueel een bijkomende beschrijving van uw project / van uw activiteiten.
  • het realistische budget van het project of van de jaarlijkse activiteiten waarvoor een subsidie wordt gevraagd.
De aanvragen betreffende :
  • een evenement van  louter commerciële  aard: bezoek de Sponsoring pagina's.
  • de projectoproepen:  Duurzame ontwikkeling en Armoedebestrijding en sociale inclusie. Uw aanvraag moet binnen de vastgestelde periodes worden ingediend. Indien u op de hoogte wenst te worden gehouden van de volgende lancering, klik hier.

Ontdek Lottery Club

Ben je al lid?

Mijn gegevens
Wachtwoord vergeten?

Nieuw bij Lottery Club?
Lid worden