Interview met Roland Louski

  • 31/08/2015
Waardering
  • Niet interessant
  • Matig
  • Goed om weten
  • Tof!
  • Fantastisch!
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zit ingebakken in het DNA van de Nationale Loterij. Voor het eerst werd de maatschappelijke rol en impact ook neergeschreven in een verslag. Vanwaar deze rapportage? 


Roland Louski: "Over een echt MVO-beleid is eigenlijk pas sinds kort sprake. Uiteraard beschreef de Nationale Loterij al in verschillende jaarverslagen de sociale impact van de loterijactiviteiten. Maar er was nog geen methodologie om dit systematisch te doen. Met een externe partner maakten we lijst op met belangrijke vragen. Op welke vlakken heeft de Nationale Loterij maatschappelijke impact? Hoe gaan we die impact meten? Hoe vertalen we dat in concrete actie? Die vragen werden gedefinieerd in een werkgroep met vertegenwoordigers van de verscheidene departementen binnen de loterij." 

Kan je wat voorbeelden geven van de impact op het vlak van verantwoord en duurzaam beleid ?

RL: "De impact van de loterij is natuurlijk het best voelbaar op het vlak van het subsidiebeleid en de financiering van goede doelen. Maar er zijn nog aspecten : wij zijn een publieke instelling met een overheidsopdracht die het publiek moet verzekeren van een verantwoordelijke en veilige kansspelomgeving. Als enige speloperator kunnen we ook staat maken op een internationaal erkend Verantwoord Spel-certificaat. Die kennis over verantwoord spelen maakt intrinsiek deel uit van ons MVO-beleid. We zijn ook een duurzame onderneming: we kopen honderd procent groene stroom aan, gebruiken papier met een FSC-label, denken na over de CO²-uitstoot van de leasingwagens, kochten recent nog bedrijfsfietsen aan, enz .. En de kansspelen en hun impact op de samenleving is een prioriteit. Al deze inzichten hebben we voor het eerst verwerkt in een 360°-aanpak die de basis vormt voor een toekomstig, holistisch MVO beleid."  

Wat zijn de verschillen met andere nationale loterijen? Staan die al verder of wordt MVO-beleid er helemaal anders aangepakt? 

RL: "Staatsloterijen zijn er gekomen om goede doelen of publieke projecten te financieren. Na de eerste wereldoorlog werden de loterijen opgericht om oorlogsslachtoffers te helpen en infrastructuurschade te herstellen. En jazeker, we kijken aandachtig naar het buitenland om inspiratie op te doen. De Finse staatsloterij staat jaren voor op het vlak van een MVO-beleid. En we blijven van elkaar leren. Maar elk land is bevoegd voor zijn eigen kansspelbeleid en de situatie is zo divers dat een harmonisering op Europees vlak er niet meteen in zit. Elk land mag op basis van zijn sociaal, economisch en levensbeschouwelijke profiel zijn eigen kansspelbeleid bepalen. Sommige landen hebben een staatsloterij, elders heb je privéoperatoren met een exclusief recht om kansspelen uit te baten. In zo’n constructie zijn er natuurlijk ook privéaandeelhouders."

Wat is de centrale gedachte in dit MVO rapport? 

RL: "We hebben een aantal cruciale engagementen : van rationeel energieverbruik tot medewerkersbetrokkenheid, van corporate governance tot maximaliseren van steun aan goede doelen. Maar laat ons toch de gedachte centraal stellen dat we de consument, onze spelers, zo goed mogelijk willen beschermen en vertrouwen willen geven in het veilig en verantwoord spelen." 

Wat brengt de toekomst ? 

RL: "Onze aanpak om tot dit rapport te komen past in het kader van de normen die ontwikkeld zijn binnen de Europese Loterij Associatie (ELA) en de Wereld Associatie van Loterijen (WAL) én de norm 27001. Dit eerste verslag is een uitbreiding van de maatschappelijke verslagen die zijn gemaakt in de afgelopen vier jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat dit zal voortgezet worden waarbij volgende verslagen zullen profiteren van deze eerste ervaring, zowel naar inhoud als naar vorm. We willen ook blijvend rekening houden met de adviezen van de ruime selectie stakeholders met wie we deze dialoog gestart zijn."

 
maandag 20 augustus

€ 800.000
te winnen

€ 800.000 te winnen
maandag 20 augustus
 
dinsdag 21 augustus

Gigantische Jackpot van zo’n € 107.000.000 *
te winnen

zo’n € 107.000.000 * te winnen
dinsdag 21 augustus
 
woensdag 22 augustus

€ 2.000.000 *
te winnen

€ 2.000.000 * te winnen
woensdag 22 augustus

Resultaten vorige trekkingen

Meer resultaten

Ontdek Lottery Club

Ben je al lid?

Mijn gegevens
Wachtwoord vergeten?

Nieuw bij Lottery Club?
Lid worden