Sponsoring en subsidies: waar zit het verschil?

  • 08/01/2018

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen ‘sponsoring’ en ‘subsidies’? Hier legt de Nationale Loterij je dat onderscheid uit tot in detail.

Onderscheid sponsoring en subsidies

Subsidies

Het deel van de winst van de Nationale Loterij dat naar de gemeenschap terugvloeit voor projecten die het algemene, het materiële en het morele welzijn van de bevolking beogen.

Bedoeling

Met subsidiegelden steunt de Nationale Loterij organisaties of hun projecten; tegelijk versterkt zij haar naambekendheid als "sociaal verantwoordelijke spelaanbieder".

Budget op jaarbasis

Voor het dienstjaar 2017: een bedrag van 185.300.000 miljoen euro.

Verdeling van de subsidiegelden

Het verdelingsplan voor de subsidiegelden van de Nationale Loterij wordt ieder jaar bepaald in een koninklijk besluit dat wordt voorgelegd door de Voogdijminister van de Nationale Loterij en dat vervolgens in de Ministerraad wordt besproken.

Wat betreft het aantal dossiers dat gedurende het dienstjaar 2017 door de Nationale Loterij werd behandeld, liepen er niet alleen honderden "gewone" subsidie-aanvragen binnen, maar ook niet minder dan 850 aanvragen in het kader van projectoproepen. Tal van verenigingen ontvingen een subsidie-ondersteuning vanwege de Nationale Loterij.

Subsidies kunnen enkel worden uitgekeerd aan Belgische publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven.

Ontdek hier alle projecten die door de Nationale Loterij worden gesubsidieerd.

Sponsoring

Eigenlijk een "marketing-investering" in ruil voor "reclame-ondersteuning".

Bedoeling

Via sponsoring worden er verbanden gelegd tussen de spelers en de producten van de Nationale Loterij. In feite ondersteunt de sponsoring de marketingstrategie van de Nationale Loterij; daardoor wordt sponsoring een efficiënt hulpmiddel om de vereiste visibiliteit te bereiken en om bij te dragen tot de verwezenlijking van de “Business”-doelstellingen van de Nationale Loterij. De sponsoring trekt werkelijk “te velde”, met concrete acties waarin de verbruiker rechtstreeks wordt aangesproken om de producten van de Nationale Loterij uit te proberen en te kopen. Ten slotte versterkt de sponsoring het imago van de Nationale Loterij en van haar verschillende productnamen.

Budget op jaarbasis

Tijdens het dienstjaar 2017 werden er evenementen gesteund voor een totaal bedrag van 15.000.000 euro.

Verdeling van de sponsoringgelden

Zowel de sponsoringstrategie als de verdeling van de sponsoringbudgetten worden voorgesteld door de Dienst Sponsoring van de Nationale Loterij en daarna goedgekeurd door het Directiecomité van de Nationale Loterij.

Bekijk hier alle projecten die van de Nationale Loterij sponsoringgelden ontvangen.

En hoe dien je een subsidie- of sponsoring-aanvraag in?


 
woensdag 19 september

€ 2.000.000 *
te winnen

€ 2.000.000 * te winnen
woensdag 19 september
 
woensdag 19 september

€ 200.000
te winnen

€ 200.000 te winnen
woensdag 19 september
 
vrijdag 21 september

Uitzonderlijke Jackpot van € 130.000.000 *
te winnen

€ 130.000.000 * te winnen
vrijdag 21 september

Ontdek Lottery Club

Ben je al lid?

Mijn gegevens
Wachtwoord vergeten?

Nieuw bij Lottery Club?
Lid worden