De Nationale Loterij erkend als Top-Werkgever

18/02/2019

Certificaat Top Employer: ook dit jaar zijn we er weer bij!

De Nationale Loterij kreeg – voor de tweede keer – deze erkenning van het Top Employers Institute. Volgens strenge internationale standaarden kennen ze deze erkenning jaarlijks toe na een grondige doorlichting van het HR-beleid en HR-processen van de bedrijven die aanspraak wensen te maken op het Top Employer-certificaat.    

Dat is namelijk wat het Top Employer Institute doet: ze audit een 10-tal domeinen van het HR-beleid (rekrutering, integratie, personeelsplanning, vorming, prestatiemanagement, leiderschapsontwikkeling, loopbaanontwikkeling, loopbaanplanning, loonbeleid en bedrijfscultuur). Elk van deze domeinen wordt onder de loep genomen en vergeleken met de beste praktijken. 

Het was de tweede keer dat de Nationale Loterij zich aan deze doorlichting onderwierp en ze is heel trots dat ze  met een hogere score dan vorig jaar opnieuw deel uitmaakt van de selecte club van 64 Top Employers.