Download de logo's van de Nationale Loterij

Als organisator van een gesponsord evenement door de Nationale Loterij kunt u over deze ruimte beschikken om logo’s van de Nationale Loterij of haar merken te downloaden. Vervolgens kunt u die logo’s in om het even welke van uw mededelingen gebruiken. 

Vóór eender welke vorm van publicatie dient u uw dossierbeheerder per e-mail een (druk)proef ter goedkeuring toe te sturen! Uw dossierbeheerder vindt u terug in de mail of bevestigingsbrief die u dit jaar hebt ontvangen. 
 
Weergave van de merk logo’s : uw dossierbeheerder heeft u doorgegeven welk logo u moet gebruiken. Hou er wel rekening mee dat het logo voldoende zichtbaar, voldoende leesbaar en voldoende duidelijk moet zijn. Wanneer u het logo van de merken van de Nationale Loterij aanbrengt op uw website of in uw nieuwsbrieven, vindt u bij elk merk ook de link die u daaraan moet toevoegen.