Download de logos van de Nationale Loterij

Als begunstigde van een sponsorbedrag vanwege de Nationale Loterij kunt u over deze ruimte beschikken om logo’s van de Nationale Loterij te downloaden. Vervolgens kunt u die logo’s in om het even welke van uw mededelingen gebruiken. Wanneer u het logo van de Nationale Loterij aanbrengt op uw website of in uw nieuwsbrieven, dan is dit de link die u daaraan moet toevoegen:

in het Frans: www.loterie-nationale.be/fr/a-propos-de-nous/sponsoring
in het Nederlands: www.nationale-loterij.be/nl/over-ons/sponsoring

Vóór eender welke vorm van publicatie dient u ons per e-mail een (druk)proef ter goedkeuring toe te sturen!
 
Weergave van het logo tegen een LICHTE achtergrond: wij geven de voorkeur aan ons "GROENE" logo, ten minste voor zover dat logo voldoende zichtbaar, voldoende leesbaar en voldoende duidelijk is.


Weergave van de merk logos :
in dat geval verkiezen wij deze logos, eveneens voor zover dat logo voldoende zichtbaar, voldoende leesbaar en voldoende duidelijk is.

Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes en wedstrijden dankzij onze nieuwsbrief.