De Nationale Loterij steunt lokale initiatieven

Heel veel Belgen spelen al wel eens mee met een spel van de Nationale Loterij.  De kleine inzetten van die vele spelers maken samen wel degelijk een groot verschil. 
Dankzij de bijdrage van alle spelers kan de Nationale Loterij ontelbare initiatieven steunen die op hun beurt zorgen voor een betere, warmere samenleving. 
Door onze sponsorsteun aan lokale projecten en evenementen brengen we mensen bij elkaar en daar zijn we, samen met al onze spelers heel trots op.

Ontdek de honderden projecten die de Nationale Loterij in jouw buurt ondersteunt !

Ben jij een organisator met inspiratie ? Dan volgen hier een paar praktische tips voor jou !

Uit de voorgestelde initiatieven wordt er een selectie gemaakt, op basis van een billijke verdeling tussen de gewesten, en op basis van het verbindende karakter van de projecten. Initiatieven die gericht zijn op fondsenwerving, initiatieven ten gunste van kansarmen, initiatieven die gratis zijn of tegen democratische prijzen, en initiatieven met een ecologische dimensie worden in deze context bevoordeeld. Onder de selectiecriteria ressorteren ook het aantal personen dat een evenement kan bereiken en de return die aan de Nationale Loterij wordt voorgesteld.

Elke meerderjarige persoon kan online een steunaanvraag voor zijn of haar evenement indienen bij de Dienst Sponsoring van de Nationale Loterij.