De Nationale Loterij steunt Brailleliga

1/04/2020

De Nationale Loterij, een belangrijke speler in de steun aan de Brailleliga

De Brailleliga biedt al 100 jaar hulp aan blinden en slechtzienden in heel België. Ze begeleidt hen bij hun problemen, waakt over hun welzijn en hun integratie in de samenleving. Een essentiële maatschappelijke rol waaraan de Nationale Loterij een bijdrage levert.  

Blinden en slechtzienden ondersteunen en begeleiden, ervoor zorgen dat ze zich integreren in de maatschappij en hun autonomie kunnen ontwikkelen: dat is de belangrijkste missie van de Brailleliga. Deze missie betekent ook het verdedigen van hun belangen en het sensibiliseren van het grote publiek voor de problemen waarmee blinden en slechtzienden te maken krijgen in een wereld waar alles wordt bepaald door het zicht. De Brailleliga ondersteunt ook oftalmologisch onderzoek, in samenwerking met het Wetenschappelijk Comité van de Stichting voor de Blinden.

De Nationale Loterij draagt bij aan concrete projecten van de Brailleliga waaronder hulp bij de aankoop van Daisy-voorleessoftware voor 65-plussers. Daisy is een voorleessoftware voor blinden en slechtzienden die zo is gestructureerd dat gebruikers makkelijker in de tekst kunnen navigeren. Met deze software wordt het voor hen mogelijk om de krant, een boek of andere documenten te lezen en verbonden te blijven met de wereld om hen heen. Het enige probleem: deze software is erg duur. De Belgische regering biedt financiële steun voor deze software, maar alleen als de handicap zich heeft voorgedaan voor 65 jaar. De Brailleliga wil daarom die personen helpen bij wie de handicap zich later heeft voorgedaan.

Precies naar aanleiding van haar honderdste verjaardag, dit jaar, had de Brailleliga een sensibiliseringscampagne gepland, en zou ze een BrailleMobiel hebben laten circuleren in twaalf grote Belgische steden, om een breed publiek gevoelig te maken voor steun aan blinden en slechtzienden. Ten slotte zou het bekende meisjeskoor Scala drie concerten geven, namelijk in Brussel, Charleroi en Gent. Maar de corona-crisis heeft roet in het eten gegooid… en dus moet de Brailleliga het programma van haar eeuwfeest aanpassen: de rondreis van de BrailleMobiel en de concerten van Scala worden verschoven naar latere datums, maar de sensibiliseringscampagne blijft te bekijken op onze schermen en op YouTube.

De Brailleliga en de 65-plussers zijn de Nationale Loterij erg dankbaar. Voorleessoftware is een belangrijke tool voor blinden en slechtzienden. Dankzij uw steun hebben deze mensen de mogelijkheid hun dagelijkse activiteiten, zoals boeken en kranten lezen, voort te zetten en het contact met de wereld om hen heen niet te verliezen.