De Nationale Loterij ondersteunt Kazerne Dossin

2/03/2020

Kazerne Dossin: de cruciale rol van herinnering

Kazerne Dossin, dat is een memoriaal, een museum en een documentatiecentrum over de Holocaust in Mechelen. De vereniging heeft als missie herinneringseducatie rond niet alleen de Holocaust, maar ook mensenrechten in het algemeen. Ze is ook verantwoordelijk voor het onderhoud van het Belgische paviljoen in Auschwitz.
 
Kazerne Dossin vertrekt van de Jodenvervolging en de Holocaust om het publiek verder te doen nadenken over hedendaagse fenomenen zoals racisme en de uitsluiting van bevolkingsgroepen. Ze stelt discriminatie op basis van afkomst, geloof, overtuiging, huidskleur of seksuele geaardheid ter discussie. Kwesties die ook vandaag helaas nog zeer actueel zijn. Via activiteiten en tentoonstellingen levert ze een belangrijke bijdrage aan de maatschappij door burgers te onderrichten over en te sensibiliseren rond de democratische waarden en de verdediging van de individuele vrijheden.

Bedankt aan alle spelers van de Nationale Loterij. Met jullie steun blijven we ook 75 jaar na de Holocaust de meer dan 25.500 Belgische slachtoffers herdenken en hun verhalen vertellen hier en in Auschwitz zelf. Dankzij jullie kunnen we duizenden leerlingen maar ook andere bezoekers vertellen over deze geschiedenis en hen warm maken om mee te bouwen aan een samenleving zonder polarisatie, haat en racisme.

Kazerne Dossin

Kazerne Dossin in Auschwitz

De rol van Kazerne Dossin gaat verder dan de landsgrenzen. Het museum is elk jaar belast met het onderhoud van het Belgische paviljoen en museum in Auschwitz. Het Belgische paviljoen in Auschwitz is een uitzondering: slechts enkele landen hebben er één. Het bevat een tentoonstelling alsook multimediapunten waar bezoekers kunnen zoeken naar de meer dan 25.000 joden en zigeuners die via Mechelen zijn gedeporteerd. De uitstekende reputatie en centrale ligging op het terrein maken van dit paviljoen een bekende plaats die wordt bezocht door bezoekers van over de hele wereld. Het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau ontvangt ongeveer 1.700.000 bezoekers per jaar

Bedankt!

De Nationale Loterij is trots om een bijdrage te kunnen leveren aan dit werk van herinneringseducatie rond Holocaust en mensenrechten, zoals ze dit ook doet voor wetenschap, sport, armoedebestrijding, medewerking aan ontwikkeling en solidariteitsacties. In 2019 werd maar liefst 185 miljoen euro teruggeven aan de samenleving in de vorm van subsidies. Bedankt!