De Nationale Loterij steunt het Rode Kruis

1/06/2020

Ontdek de veelzijdigheid van het Rode Kruis, dankzij de Nationale Loterij

Over de hele wereld, in 192 landen, biedt het Rode Kruis meteen hulp aan de meest kwetsbare mensen, in noodsituaties, bij rampen of bij conflicten.

Humanitair engagement

Het Belgische Rode Kruis is een toonaangevende speler op het vlak van humanitai-re hulp. Al sinds 4 februari 1864 redt het met de steun van talrijke vrijwilligers le-vens, bestrijdt het armoede en brengt families opnieuw samen.

Actief in de strijd tegen epidemieën

Ook tijdens de Covid-19-crisis is het Rode Kruis heel actief. Met zijn uitgebreid zie-kenwagenpark helpt het bij het vervoeren van patiënten  en vangt hen op aan de ingang van sommige ziekenhuizen. Daarnaast geeft het onderdak en eten aan dak-lozen, verdeelt het voedselpakketten aan kwetsbare gezinnen en goed opgeleide vrijwilligers van dringende psychosociale interventie stellen  bezorgde mensen ge-rust. 

Essentiële steun

Meer menselijkheid brengen in de wereld is een van de grote doelstellingen van het Rode Kruis en de Nationale Loterij is trots dat ze hieraan een steentje kan bij-dragen. Dankzij haar spelers kan de Nationale Loterij elk jaar de algemene werking van het Belgische Rode Kruis  financieel steunen.  En dit al verschillende decennia lang. Hierdoor kunnen transportkosten en  materiaal (voor opleidingen, hulppos-ten… ) worden gefinancierd. 

Door dit partnerschap bevestigt de Nationale Loterij haar maatschappelijke rol en creëert ze kansen voor tal van humanitaire, maatschappelijke, culturele, weten-schappelijke en sportieve projecten van verenigingen.

Dankzij deze trouwe steun kunnen wij de werking van onze organisatie garanderen. Zo kunnen we meer mensen autonoom maken, meer levens redden en de kwetsbare mensen in onze samenleving helpen.

Rode Kruis-Vlaanderen