De Nationale Loterij, stichtend partner van de Erfgoed Challenge

Ontdek de Erfgoed Challenge

De Nationale Loterij is dankzij haar spelers stichtend partner van de Erfgoed Challenge, gelanceerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium.  

Het is de bedoeling om tegen 2030, ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van België, 10 Belgische erfgoedschatten terug te laten schitteren dankzij een brede publieksparticipatie.

De Grafkapel van schilder Peter Paul Rubens (1577-1640) in de Antwerpse Sint-Jacobskerk wint dit jaar de Erfgoed Challenge. 3.350 van de 12.000 uitgebrachte publieksstemmen gingen naar de grafkapel. De keuze werd bevestigd door een commissie van vooraanstaande Belgen met een hart voor erfgoed, waaronder Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij.

De Rubenskapel is niet alleen de laatste rustplaats van een beroemde schilder, het is ook een indrukwekkend barok ensemble met onder meer een monumentaal marmeren altaar, een Mariabeeld van Rubens' leerling Lucas Faydherbe en als kroonstuk Rubens' eigen schilderij 'Madonna omringd door heiligen'. Voor de restauratie van de Rubenskapel brengt het KIK nu zijn volledige expertise in stelling, in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschap, overheden en de Topstukkenraad. Vanaf de heropening van de sowieso al volop in restauratie zijnde Sint-Jacobskerk in de zomer van 2024, zal iedereen deze parel opnieuw in topconditie kunnen bewonderen.

Vanaf de lente 2022 zal elke burger de mogelijkheid hebben om een te restaureren kunstwerk, voorwerp of monument voor te dragen. Elk jaar zal de commissie een kunstschat uit die lijst verkiezen en samen zullen we zorg dragen voor de toekomst ervan.