De Nationale Loterij steunt Be Gold

10/05/2019

De Nationale Loterij helpt ook de stoutste sportdromen waar maken…

Arthur Van Doren, Nina Derwael, de Borlée’s – namen die klinken als een klok, allemaal. En allemaal ook ‘producten’ van het project “Be Gold” dat de Nationale Loterij dankzij haar spelers nu al 15 jaar ondersteunt en dat hen de kans geboden heeft door te stoten naar de absolute wereldtop.

“Be Gold” is een samenwerkingsverband tussen de Nationale Loterij, het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) en de sportdiensten van de drie gemeenschappen in ons land : Sport Vlaanderen, ADEPS en Oostbelgien, waartoe de Nationale Loterij jaarlijks een substantiële bijdrage levert, bovenop haar reguliere steun aan die instanties.

De bedoeling van Be Gold” is de beste jonge talenten van ons land te ondersteunen door te helpen zorgen voor een zo professioneel mogelijke omkadering en hen zo naar een top-8 plaats op de Olympische Zomer- en Winterspelen te loodsen. Uiteraard gaat het hier om werk op middellange en lange termijn, maar de namen waarmee dit artikeltje begon bewijzen alvast dat het hoe dan ook vruchten afwerpt.Op de laatste Olympische Spelen in 2016, maakten 61% van de in Rio aanwezige atleten (66 van de 109) deel uit van het « Be Gold »-project of hadden er deel van uitgemaakt.

Vanaf dit jaar zullen voor het eerst ook twee jonge Paralympische talenten – Louis Toussaint en Jef Vandorpe – kunnen rekenen op steun van Be Gold. De twee beloftevolle atleten krijgen deze steun voor hun ambitieuze project, met als verhoopte orgelpunt een medaille op de Paralympische Spelen van Parijs 2024.

De Nationale Loterij is heel fier mee dit succesverhaal te kunnen schrijven, zoals ze er ook prat op gaat in 2018  – en nogmaals: in de eerste plaats dankzij haar spelers! – in totaal méér dan 185 miljoen euro te hebben kunnen herinvesteren in maatschappelijke projecten en initiatieven met een humanitair, sociaal, sportief, cultureel of wetenschappelijk doel. Waarmee eens te meer bewezen is dat bij de Nationale Loterij iedereen winnaar is…