Hoe kan ik eventuele klachten indienen?

Als u deelneemt aan de spelen van de Nationale Loterij en u wenst een klacht in te dienen, kunt u deze indienen bij het Contactpunt dat de Nationale Loterij opzette. Dit is een punt waar de klachten van de gebruikers over de spelen van de Nationale Loterij verzameld worden.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen :

  • per post aan de Nationale Loterij, Contactpunt, Belliardstraat 25-33 in 1040 Brussel;
  • per fax op 02/238.45.30
  • via de pagina "Meld een klacht".

Uw klacht moet vergezeld zijn van alle informatie en documenten die het onderzoek van uw klacht kunnen vereenvoudigen.
De Nationale Loterij verbindt zich ertoe uw klacht met alle vereiste spoed en ernst te behandelen.