Wat moet u doen wanneer uw deelnemingsticket fout werd afgedrukt?

Wanneer u constateert dat het deelnemingsticket dat u door uw verkooppunt werd overhandigd om een of andere reden slecht is afgedrukt (onvoldoende inkt, moeilijk leesbare getallencombinaties, onleesbare streepjescode), dan kunt u opnieuw terecht in hetzelfde verkooppunt dat een halfuur de tijd heeft om uw deelnemingsticket te annuleren en u een ander deelnemingsticket af te leveren zonder enige onvolkomenheid. Die annuleringsprocedure mag door een verkooppunt enkel worden gebruikt in strikt beperkte gevallen, o.a. wanneer het door de printer geproduceerde deelnemingsticket een fout vertoont.