Hoe kan ik mijn abonnement stopzetten?

Je hebt de mogelijkheid om op het even welk moment één van je abonnementen of al je abonnementen te beëindigen. Volgens de wettelijke bepalingen moet je daartoe een aangetekende brief naar het volgende adres sturen: Nationale Loterij, Dienst Abonnementen, Tentoonstellingslaan 269, 1090 Brussel (Jette). In die brief vermeld je je abonneenummer en het (de) desbetreffende abonnementsnummer(s). Vergeet zeker niet om de brief van een datum te voorzien en hem te ondertekenen!

Je kan zelf laten weten vanaf welke maand je graag je abonnement zou willen stopzetten. Als je geen voorkeur hebt, dan kan je abonnement ten vroegste worden beëindigd op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van 32 dagen. Die termijn van 32 dagen begint op de dag waarop de Nationale Loterij jouw aangetekende brief ontvangt waarin jij als abonnee verzoekt om (één van) je abonnement(en) stop te zetten.

Waarom eigenlijk een aangetekende brief? Op die manier ben jij als verbruiker beter beschermd, omdat je kan bewijzen dat je brief wel degelijk werd verstuurd. Je hebt immers een geldig afgiftebewijs, dat je bijvoorbeeld bij een geschil goed van pas kan komen.