Kan de Jackpot eindeloos blijven stijgen?

Neen. Zolang er geen winnaar is in rang 1, stijgt de Jackpot bij elke trekking. Niettemin bestaat er een maximumbedrag voor de Jackpot (= plafond) dat momenteel vastgesteld is op € 190.000.000.

Zodra dat plafond van € 190.000.000 bereikt is, wordt het gedeelte van de Jackpot dat dit maximumbedrag overschrijdt toegewezen aan de eerste lagere rang die minstens één winnaar bevat.

Als er vijf opeenvolgende keren € 190.000.000 in de Jackpot zit, en er is nog steeds geen winnaar in rang 1 bij de vijfde trekking waarbij de Jackpot € 190.000.000 bevat, wordt de Jackpot verdeeld onder de winnaar(s) van de rang waarvoor minstens één winnaar is bij die vijfde trekking. In dat geval wordt nog de gewone winst aan die rang toegevoegd.