Verandert de structuur van de winstrangen?

Nee, de structuur van de winstrangen verandert niet. Hetzelfde geldt voor de winstkansen. Het percentage dat wordt toegekend aan elke rang, verandert daarentegen wel.

In het huidige lotenplan wordt 48 % van het totale bedrag dat gereserveerd is voor de winst, in de Jackpot en het Speelpotfonds gestoken. In de nieuwe versie wordt een bijkomende 12 % van dat totale bedrag in de rang van de Jackpot en het Speelpotfonds gestoken. Door deze herverdeling bereiken de Jackpots sneller heel hoge bedragen en kunnen we drie uitzonderlijke trekkingen per jaar organiseren (onder voorbehoud van de beslissing van de deelnemende Europese loterijen).

In rang 13 (2 +0) mikken we op een gemiddelde winst van € 4.

60 % van het bedrag dat wordt gereserveerd voor de winst, wordt verdeeld tussen de rang van de Jackpot en het Speelpotfonds. De resterende 40 % wordt verdeeld tussen de rangen 2 tot 13.