Hoe kan ik opnieuw spelen met dezelfde spelcombinaties als degene die op mijn spelticket staan?

Je gaat naar een verkooppunt van de Nationale Loterij –eventueel, maar niet noodzakelijk, jouw favoriete verkooppunt. Overhandig je brief / je e-mailbericht met streepjescode aan de uitbater of toon hem de streepjescode op het schermpje van je smartphone. De uitbater zal vervolgens de streepjescode scannen en je je voordeelgeschenk geven. Wanneer de uitbater er niet in slaagt om de streepjescode te scannen, dan kan hij hem manueel invoeren.

Wanneer de streepjescode noch op het e-mailbericht noch op het smartphonescherm leesbaar is, dan moet je bovenaan op de e-mail de link aanklikken “Raadpleeg hier de onlineversie”. Zorg ervoor dat je je cheque inruilt tegen je geschenk vóór de einddatum die op cheque staat! Geschenkcheques kunnen niet worden geruild tegen speciën en kunnen evenmin worden gecombineerd met andere voordeelacties. Denk er bovendien aan dat geschenkcheques slechts kunnen worden ingewisseld zolang het ermee verbonden voordeel voorradig is.