Extra Lotto kort samengevat

De Extra Lotto-trekkingen zijn trekkingen die plaatsvinden bovenop de normale Lotto-trekkingen. Meer info vind je hier.