Hoe verloopt de behandeling van een sponsordossier?

1. We ontvangen uw dossier via het online invulformulier.

2. We analyseren de aanvraag.

We wijzen de aanvraag af omdat het evenement niet voldoet aan de basiscriteria of niet kadert binnen onze sponsorstrategie.

Je ontvangt hierover een mail.
of
We vragen bijkomende informatie.

3. We behandelen de aanvraag.

We bespreken de publicitaire tegenprestaties.
We stellen een overeenkomst op.
Je bezorgt ons de ondertekende overeenkomst terug.

4. We betalen de sponsorbijdrage na het evenement.

Na het evenement bezorg je ons een factuur.
We controleren de naleving van de overeenkomst.
We controleren de geleverde tegenprestaties.
We betalen de factuur.