Waarom keurt de Nationale Loterij een sponsordossier af?

• Het evenement vindt buiten België plaats.
• Het dossier bereikt ons minder dan vier maanden voor de datum van het evenement.
• Het evenement past niet binnen de sponsorstrategie van onze merken.
• Het evenement heeft een negatief imago.
• Het evenement bezorgt geen toegevoegde waarde aan het merk.
• Het evenement is gericht op individuele steun.
• Het evenement richt zich exclusief op minderjarigen.
• Er vinden vergelijkbare evenementen plaats in dezelfde periode, sector of regio.
• De organisatie dient te veel aanvragen in.
• Het gevraagde bedrag is te hoog in verhouding tot de geboden return.
• Het sponsorbudget is uitgeput.
• Een vorige samenwerking leverde een negatieve evaluatie op.