Ik heb net een subsidie-aanvraag verstuurd. Wanneer weet ik of ze in aanmerking werd genomen?

Zodra uw aanvraag bij de Nationale Loterij aankomt, ontvangt u een brief van de Gedelegeerd Bestuurder met als kenmerk het nummer waaronder uw aanvraag bij de dienst Subsidies werd geregistreerd. Op basis van dat nummer kunt u bij de dienst Subsidies een stand van zaken vernemen met betrekking tot de opvolging van uw dossier:

  • ofwel via onze website bij « Stel uw vragen » – rubriek “Subsidies”,
  • ofwel per brief aan de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel,
  • ofwel telefonisch op het nummer 02 – 238.47.98 van de dienst Subsidies.

Overigens kan de dienst Subsidies te allen tijde contact met u opnemen in het kader van de uitwerking van uw dossier.
De uiteindelijke beslissing met betrekking tot uw dossier zal u eveneens per brief worden meegedeeld.