Ik heb net een subsidie-aanvraag verstuurd. Wanneer weet ik of ze in aanmerking werd genomen?

Zodra je aanvraag bij de Nationale Loterij aankomt, ontvang je een brief van de Gedelegeerd Bestuurder met als kenmerk het nummer waaronder je aanvraag bij de dienst Subsidies werd geregistreerd. Op basis van dat nummer kan je bij de dienst Subsidies een stand van zaken vernemen met betrekking tot de opvolging van je dossier:

  • ofwel via onze website bij « Stel je vragen » – rubriek “Subsidies”,
  • ofwel per brief aan de Gedelegeerd Bestuurder van de Nationale Loterij, Belliardstraat 25-33, 1040 Brussel,
  • ofwel telefonisch op het nummer 02 – 238.47.98 van de dienst Subsidies.

Overigens kan de dienst Subsidies te allen tijde contact met jou opnemen in het kader van de uitwerking van je dossier.
De uiteindelijke beslissing met betrekking tot je dossier zal jou eveneens per brief worden meegedeeld.