Mijn vzw is actief in de sociale sector. Mag zij bij de Nationale Loterij een subsidie-aanvraag indienen?

In het federale subsidiebudget is er een rubriek waaronder projecten ressorteren van armoedebestrijding en van maatschappelijke integratie. Die subsidies moeten bijdragen tot het fysieke en/of psychische welzijn van mensen die in armoede leven. Een dergelijke subsidie-aanvraag moet worden ingediend door een vzw of door een OCMW. Wanneer u meer wil weten over het soort van investeringen dat in die context kan worden gesubsidieerd, verzoeken wij u om het document te lezen dat werd opgesteld door de POD Maatschappelijke Integratie in samenwerking met de Nationale Loterij. 

U vindt dat document op de website van deze POD: http://www.mi-is.be