Mijn vzw is actief in de sociale sector. Mag zij bij de Nationale Loterij een subsidie-aanvraag indienen?

In het federale subsidiebudget is er een rubriek waaronder projecten ressorteren van armoedebestrijding en van maatschappelijke integratie. Die subsidies moeten bijdragen tot het fysieke en/of psychische welzijn van mensen die in armoede leven. Een dergelijke subsidie-aanvraag moet worden ingediend door een vzw of door een OCMW. Wanneer je meer wil weten over het soort van investeringen die in deze context kunnen worden gesubsidieerd, verzoeken wij je het document te lezen dat werd opgesteld door de POD Maatschappelijke Integratie in samenwerking met de Nationale Loterij. 

Je vindt dat document op de website van deze POD: http://www.mi-is.be