Wanneer een subsidie-aanvraag wordt ingewilligd, hoe zal de subsidie dan worden uitbetaald?

Op pagina 24 van het Subsidiecharter van de Nationale Loterij –dat u dus via deze internetsite kunt downloaden- vindt u alle informatie over de uitbetalings- en controlevoorwaarden. Die voorwaarden zullen u eveneens per brief worden meegedeeld.