Wat is het verschil tussen de subsidiƫring en sponsoring ?

De Nationale Loterij beschouwt sponsoring als een commercieel initiatief. Via sponsoring versterken we onze merken. We creëren een band met de speler en vergroten onze naambekendheid. Tegenover de financiële input van de Nationale Loterij staat een return, onder meer in de vorm van gratis tickets of korting.

Op die manier past sponsoring ook binnen onze sociale rol. Veel van de gratis tickets verdelen we onder mensen die anders niet de kans zouden krijgen het evenement bij te wonen.

Subsidies zijn volledig gelinkt aan het maatschappelijke engagement van de Nationale Loterij. Via de verdeling van subsidies dragen we bij aan een betere maatschappij. We steunen organisaties en initiatieven, zonder dat daar een commerciële return tegenover staat.

Meer informatie :  https://www.nationale-loterij.be/nl/winnen-en-delen/nationale-loterij/verschil-sponsoring-en-subsidies