20 jaar steun aan Child Focus

24/10/2018

Elk maatschappelijk waardevol initiatief heeft van bij de start financiële middelen nodig. In de sociale sector durft het schoentje daar wel eens te wringen. Op dat moment springt de Nationale Loterij graag in de bres. Neem nu Child Focus. Met de steun van de Loterij wist de stichting een solide werking uit te bouwen, waardoor ze dit voorjaar 20 kaarsjes kon uitblazen. Ontdek er alles over in het interview met Heidi De Pauw, CEO van Child Focus.

De Nationale Loterij gaf jullie in 1998 een cruciale duw in de rug

Heidi De Pauw: "Bij de oprichting van Child Focus beloofde toenmalig premier Dehaene ons 50% overheidssubsidie via de Nationale Loterij, de rest diende uit de privésector te komen. Ook al ging het om een jaarlijkse, projectmatige subsidie, ze gaf ons voldoende garantie om onze werking kwalitatief vorm te geven. Concreet: mensen aantrekken tegen een verzekerd loon, en het op punt stellen van onze werking de klok rond, zodat onze noodlijnen 24 uur op 24 bemand konden blijven. Bij die eerste verdwijning, hoe onrustwekkend ook, stonden we allemaal paraat. Zonder de hulp van de Loterij had die pioniersperiode niet alleen meer voeten in de aarde gehad, we hadden er ook veel langer over gedaan om een duurzame organisatie op poten te zetten."

De steun is niet enkel financieel

Heidi De Pauw: "In alle Lotto-verkooppunten waar digitale schermen hangen worden onze opsporingsberichten verspreid. Tussen de producten van de Loterij door verschijnt ook onze info, waardoor we een ruim publiek weten te bereiken. Een tweede betekenisvolle samenwerking dus, bijna tastbaar in het belang van onze kinderen!"

Child Focus in enkele cijfers

20 jaar steun aan Child Focus | Nationale Loterij

Alle goede doelen die ondersteund worden door de Nationale Loterij