Housing First Belgium

27/08/2018

De Nationale Loterij, partner van het project « Housing First Belgium », bindt de strijd aan tegen dakloosheid via huisvesting en begeleiding.

Elk jaar kent de Nationale Loterij talrijke subsidies toe aan instellingen en organisaties met een sociale roeping, en verleent daarbij ook haar steun aan de realisatie van projecten binnen talrijke diverse domeinen; de strijd tegen ellende via opvang, dagelijkse begeleiding en hulpverlening aan de minstbedeelden, de organisatie van opleidingen of van vormingslessen die de sociale integratie en de aansluiting op de arbeidsmarkt bevorderen en het realiseren van sociaal bewuste solidariteitsacties, verbeteren van de levensomstandigheden van zieken of personen met een handicap, bijdragen tot het verkrijgen van toegang tot medische zorgen en vorming voor allen.

De Nationale Loterij steunt onder andere het pilootproject Housing First Belgium.

Dat project bestaat erin om de meest kwetsbare daklozen van de straat te halen en hen meteen toegang tot huisvesting aan te bieden, alsook hen intensief en multidisciplinair te begeleiden om het behoud van die huisvesting in de hand te werken. Die woongelegenheden komen uit de overheids- of de privémarkt. De persoon is er de huurder van, tekent zijn huurovereenkomst en betaalt zélf de huur. De begeleidingsteams helpen hem/haar gedurende zijn/haar integratietraject. In België slagen dakloze personen die lang op straat hebben geleefd en te kampen hebben met fysieke of psychische gezondheidsproblemen of verslavingen er doorgaans zeer moeilijk in om toegang tot huisvesting te krijgen.

Dankzij « Housing First Belgium » worden deze nieuwe innovatieve praktijken, geïnspireerd door het Amerikaanse model  Housing First, door teams « te velde » getest in 8 grote Belgische steden (Brussel, Molenbeek, Antwerpen, Gent, Charleroi, Luik, Hasselt, Namen).

Housing First Belgium streeft ernaar om 150 dakloze mensen aan huisvesting te helpen.

Na twee jaar ondersteuning door de Nationale Loterij, woont 93% van de langdurig daklozen die gehuisvest zijn in het kader van het pilootproject Housing First Belgium nog altijd individueel. Zonder dit programma zou 50% van hen nog altijd op straat leven…

Meer informatie: www.housingfirstbelgium.be