Nationale Loterij pompt 1,6 miljoen euro in voedselhulp voor minstbedeelden

29/04/2019

Met dank aan haar trouwe spelers geeft de Nationale Loterij 87 OCMW’s, instellingen en vzw’s voor in totaal 1,6 miljoen euro financiële steun voor het ophalen, opslaan en verdelen van voedselhulp ten behoeve van de minstbedeelden in België.

Die 87 zijn de laureaten van een projectoproep (“De strijd tegen armoede: ondersteuning voor de verdeling van voedselhulp”) die de federale regering en de Nationale Loterij vorig jaar lanceerden op initiatief van minister van Begroting Sophie Wilmès, belast met de Nationale Loterij, en minister van Sociale Integratie Denis Ducarme. De selectie gebeurde door een onafhankelijke jury.

Deze projectoproep was bedoeld als aanvulling op wat de federale overheid zelf al doet op dit vlak. Overigens was er ook nog een tweede projectoproep waarvoor eveneens 1,6 miljoen euro van de winst van de Nationale Loterij gereserveerd werd. Die betrof projecten waarbij sport en / of cultuur gebruikt worden als hefboom in de strijd tegen armoede. De resultaten van deze 2de projectoproep volgen binnenkort.

De Nationale Loterij gaat er inmiddels prat op in 2018  in totaal méér dan 185 miljoen euro te hebben kunnen herinvesteren in maatschappelijke projecten en initiatieven met een humanitair, sociaal, sportief, cultureel of wetenschappelijk doel. Waarmee eens te meer bewezen is dat bij de Nationale Loterij iedereen winnaar is…