Sponsoring en Subsidies: waar zit het verschil?

5/01/2020

Subsidies

Het deel van de winst van de Nationale Loterij dat naar de gemeenschap terugvloeit voor projecten die het algemene, het materiële en het morele welzijn van de bevolking beogen.

Bedoeling
Met subsidiegelden steunt de Nationale Loterij organisaties of hun projecten; tegelijk versterkt zij haar naambekendheid als "sociaal verantwoordelijke spelaanbieder".

Budget op jaarbasis
Voor het dienstjaar 2020: een bedrag van 185.300.000.

Verdeling van de subsidiegelden

Het verdelingsplan voor de subsidiegelden van de Nationale Loterij wordt ieder jaar bepaald in een koninklijk besluit dat wordt voorgelegd door de Voogdijminister van de Nationale Loterij en dat vervolgens in de Ministerraad wordt besproken.

Wat betreft het aantal dossiers dat gedurende het dienstjaar 2020 door de Nationale Loterij werd behandeld, liepen er niet alleen honderden "gewone" subsidie-aanvragen binnen, maar ook niet minder dan 594 aanvragen in het kader van projectoproepen. Tal van verenigingen ontvingen een subsidie-ondersteuning vanwege de Nationale Loterij.

Subsidies kunnen enkel worden uitgekeerd aan Belgische publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven.

Ontdek hier alle projecten die door de Nationale Loterij worden gesubsidieerd.

Sponsoring

Eigenlijk een "marketing-investering" in ruil voor "reclame-ondersteuning"

Bedoeling

Via sponsoring worden er verbanden gelegd tussen de spelers en de producten van de Nationale Loterij. De sponsoring ondersteunt haar marketingstrategie en is daardoor een efficiënt hulpmiddel om de vereiste visibiliteit te bereiken en om bij te dragen tot de verwezenlijking van haar "business"-doelstellingen. De verbruiker wordt rechtstreeks aangesproken om de producten van de Nationale Loterij uit te proberen en te kopen. Ten slotte versterkt de sponsoring het imago van de Nationale Loterij en van haar verschillende merken.


Budget op jaarbasis

Voor het dienstjaar 2020: een bedrag van €12.600.000.

Verdeling van de sponsoringgelden

Zowel de sponsoringstrategie als de verdeling van de sponsoringsbudgetten worden voorgesteld door de Dienst Sponsoring van de Nationale Loterij en daarna goedgekeurd door het Directiecomité van de Nationale Loterij.

Bekijk hier alle projecten die van de Nationale Loterij sponsoring ontvangen.