Ga naar hoofdcontent

Certificaten & Gedragscodes

BeCommerce

Het door de Nationale Loterij verkregen kwaliteitslabel BeCommerce voor zijn  website (voorheen www.e-lotto.be), is een kwaliteitsbewijs van de aankopen van de producten van de Nationale Loterij die via internet worden aangeboden. Het BeCommerce Kwaliteitslabel toont aan dat de Nationale Loterij de gedragscode van het BeCommerce-label naleeft en dat haar e-commerce website door een onafhankelijke instantie, namelijk het Bureau Veritas, werd gecertificeerd.

De Gedragscode van het kwaliteitslabel BeCommerce heeft als doelstelling basisprincipes op te stellen die moeten worden nageleefd om de consument de nodige waarborgen te bieden, waardoor er een essentiële vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd tussen verkopers en kopers op het vlak van verkoop op afstand en de daarbij horende direct marketing. Zodra u dit label op een website ziet, is dat een garantie voor kwaliteit.

Bekijk het keurmerk op de website van BeCommerce.

Certificatie 'Verantwoord Spel' van de Europese Loterijenvereniging

Om dit certificaat te verkrijgen, moest de Nationale Loterij zich richten naar standaarden die een bepaald aantal strikte regels opleggen,  waarvan er sommige al geruime tijd werden toegepast binnen de Nationale Loterij. 

Deze normen zijn opgedeeld in 10 verschillende secties (of werkniveaus) waaraan de deelnemende loterijen moeten voldoen om aanspraak te kunnen maken op het certificaat. Hieronder volgt een overzicht van deze 10 secties, die ieder welomschreven taken opleggen:
 

  • Verantwoord spel-governance: een Verantwoord Spel-programma opstellen, inclusief een kader waarin de aanpak, de concrete uitvoering, de evaluatie en de voortdurende verbetering worden beschreven.
  • Vorming van de werknemers: vorming verstrekken aan de werknemers opdat zij zich verantwoord gedragen binnen het kader van hun dagelijkse en operationele taken.
  • Programma’s voor de verkooppunten: de nodige vorming geven aan de verkooppunten en hen informatiemateriaal aanreiken dat hen kan helpen in hun contacten met de klanten.
  • Ontwikkeling van nieuwe spelen: de risicofactoren voor spelverslaving beoordelen en alles in het werk stellen om ze tot een minimum te beperken.
  • Digitale kanalen: een procedure invoeren voor een periodieke en onafhankelijke controle van het platform voor spelen op afstand.
  • Reclame en marketing: een reclame- en marketingcode invoeren en toepassen, en ervoor zorgen dat communicatie- of promotiecampagnes geen minderjarigen of kwetsbare groepen aanzetten om te spelen.
  • Doorverwijzing naar een behandeling: actieve medewerking verlenen aan organisaties, verzorgingscentra en gezondheidswerkers om de impact van kansspelen op probleem-spelers te begrijpen.
  • Voorlichting van de spelers: het publiek correcte informatie verschaffen over de winstmogelijkheden van elk spel en de verslavingsrisico’s, en het verbod op de verkoop aan minderjarigen duidelijk aangeven.
  • Engagement ten aanzien van de belanghebbende partijen (stakeholders): hen raadplegen en regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen inzake het Verantwoord Spel-beleid van de onderneming.
  • Wetenschappelijk onderzoek rond problemen die te wijten zijn aan geldspelen: een actieve inzet tonen in het onderzoek om meer inzicht te verwerven in de sociale impact van het spel.

De Nationale Loterij heeft in 2010 het certificaat van verantwoordelijke speloperator verkregen van de Europese Loterijenvereniging (EL), en werd aldus de eerste officiële verantwoordelijke speloperator in België.

Lees meer over de Europese Standaarden op de website van de Europese vereniging van staatsloterijen.

Code voor ethische en verantwoorde reclame

De Code voor ethische reclame van de Nationale Loterij legt een referentiekader vast voor reclamecampagnes en promotieactiviteiten ter bevordering van de verkoop van loterijspelen. De tekst bevat de gedragscode die de Nationale Loterij belooft te volgen en ook door haar partners gerespecteerd wil zien. De verbintenissen in deze code hebben betrekking op de creatie, realisatie en verspreiding van boodschappen en de uitwerking van acties die loterijspelen bij een publiek van volwassen gebruikers bekendmaken, uitleggen en promoten.

De Code voor ethische en verantwoorde reclame is opgesteld in samenwerking met de Jury voor ethische praktijken inzake reclame (JEP) en is volledig beschikbaar op de volgende link : Code_Ethische_NL.pdf.