Goede doelen

Iedereen telt mee bij de Nationale Loterij!

Wij maken dromen waar, steunen sporters, helpen culturele initiatieven groeien en creëren samen kansen. Zo steunen meerdere projecten en initiatieven per jaar. Mede dankzij jou want telkens als je speelt, help je dus ook anderen!
De Nationale Loterij steunt Cap Santé | Nationale Loterij

Cap Santé

“Alleen ga je sneller, samen komen we verder”! Dankzij haar spelers heeft de Nationale Loterij het project van Cap Santé kunnen steunen om voor drinkwater te zorgen in de gezondheidscentra en materniteiten van Kabinda in de Democratische Republiek Congo. 51.930 personen kunnen daar nu van genieten.
De Nationale Loterij steunt Broederlijk Delen | Nationale Loterij

Broederlijk Delen

Dankzij de spelers van The National Lottery kon Broederlijk Delen vzw  na de verwoestende aardbeving van 2010 in Haïti, 1182 boerenfamilies helpen om in te zetten op voedselproductie en milieubeheer.
Goede doelen: de Nationale Loterij steunt Bednet | Nationale Loterij

Bednet

De Nationale Loterij steunt Bednet, een organisatie die ervoor zorgt dat zieke kinderen vanaf 5 jaar en scholieren toch de lessen in hun klas kunnen volgen, van thuis uit. Zo blijven ze mee met de leerstof en houden ze contact met hun klasgenoten. Bednet is gratis voor school en gezin.

Rode Kruis

De Nationale Loterij steunt al vele jaren het Rode Kruis. Dankzij deze steun is het Rode Kruis onder andere aanwezig op het merendeel van de zomerfestivals. Wist je dat in 2018, tijdens Rock Werchter, dagelijks maar liefst 1.200 interventies werden uitgevoerd, door 1.500 enthousiaste vrijwilligers?

PAG-ASA

Pag-Asa in Brussel, Payoke in Antwerpen en Sürya in Luik zijn de drie gespecialiseerde opvangcentra in België, ondersteund door de Nationale Loterij, voor slachtoffers van mensenhandel. De doelstelling van PAG-ASA is tweeledig: het verschaffen van humanitaire bijstand aan de slachtoffers en meewerken aan de strijd tegen mensenhandel.

Artsen Zonder Grenzen

De Nationale Loterij is er trots op dankzij haar spelers Artsen Zonder Grenzen te kunnen ondersteunen in haar hulpverlening aan de slachtoffers van gewapende conflicten, epidemieën, pandemieën of andere rampen, in Venezuela, in Soedan en op nog zoveel andere plaatsen.

Pesticide Action Network (PAN) Europe

De Nationale Loterij ondersteunt het PAN Europe netwerk en zijn acties ten voordele van het gebruik van alternatieven voor pesticiden.

Apopo

De Nationale Loterij steunt Apopo, een NGO die door het trainen van ratten levens redt. Dankzij hun ontwikkelde reukorganen kunnen deze knaagdieren worden ingezet bij humanitaire projecten zoals het detecteren van tuberculose en het onschadelijk maken van landmijnen.

Housing First

Na twee jaar ondersteuning door de Nationale Loterij, woont 93% van de langdurig daklozen die gehuisvest zijn in het kader van het pilootproject Housing First Belgium nog altijd individueel. Zonder dit programma zou 50% van hen nog altijd op straat leven… 

Conseil des Femmes Francophones de Belgique

De CFFB is een koepel van vrouwenverenigingen in de federatie Wallonië Brussel. Het is een pluralistische vereniging die tot algemeen doel heeft de aangelegenheden van vrouwen te behartigen.

Brailleliga

Dankzij haar spelers steunt de Nationale Loterij de Brailleliga waardoor blinden en slechtzienden over een Daisy-lezer kunnen beschikken om audioboeken en opgenomen muziek te kunnen beluisteren op een digitale drager op het gewenste ritme. #Iedereenteltmee

Child Focus

Dankzij haar spelers ondersteunt de Nationale Loterij Child Focus sinds de oprichting ervan, 20 jaar geleden. Naast financiële ondersteuning helpen wij ook bij de verspreiding van haar opsporingsberichten, via de schermen in onze verkooppunten en delen we campagnes zoals die tegen kinderporno en zijn we betrokken bij sensibiliseringsacties tegen de gevaren van internet-gebruik. Iedereen telt mee: ons gemeenschappelijk objectief!

Android 34

Android 34 wil via het project Octopus, kinderen met een amputatie of met een beperking aan de onderste of bovenste ledematen, recht geven op een kwalitatief hoogstaande prothese.

Pelicano

Dankzij haar spelers, steunt de Nationale Loterij Pelicano omdat één kind op vijf in ons land in armoede leeft. Daarom zet de Stichting Pelicano de strijd in tegen kinderarmoede. Ze steunen de kinderen op een duurzame manier. Ze zetten zich dagelijks in om ervoor te zorgen dat elk kind de kansen krijgt waar het recht op heeft: gezonde leefomstandigheden, voldoende voedsel, degelijk onderwijs en een zinvolle vrijetijdsbesteding.

NRDB

De Nationale Loterij steunt de Nationale Raad voor dierenbescherming die groepeert een vijftigtal verenigingen en asielen die in België actief zijn op gebied van dierenwelzijn. De NRDB organiseert elk jaar een aantal activiteiten teneinde de levensomstandigheden van de dieren te verbeteren, waaronder sensibilisatiecampagnes, petities, deelname aan werkgroepen van het dierenwelzijn...

Minipop

De Nationale Loterij draagt bij tot Minipop, een project van de vrienden van de MUG die leraars en leerlingen leert hoe je aan cardiopulmonaire reanimatie moet doen en hun pedagogisch materieel ter beschikking stelt. Zowat 1900 leraars en opvoeders en 40.000 jongeren zijn ondertussen al gevormd om levens te redden.

Sportpret vzw

Sportpret vzw organiseert gratis sport en spel activiteiten in Antwerpen en Turnhout voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. 

BOIC

Samen met onze spelers maken we dromen waar, en steunen we sporters. Ook het BOIC kan rekenen op onze steun. De Belgische topatleten worden door het BOIC geselecteerd en worden in optimale omstandigheden naar de Olympische Spelen gestuurd om er maximaal te presteren met respect voor alle olympische waarden.

ANBN

De Nationale Loterij en haar spelers maken het mogelijk dat ANBN op verschillende plaatsen in Vlaanderen activiteiten kan aanbieden én dat ze hun vrijwilligers daarbij kunnen ondersteunen. Want informeren en praten over eetstoornissen (anorexia, boulimia, Binge eating,...) is geen kinderspel. #iedereenteltmee

Music Found

Met steun van de Nationale Loterij zamelt de humanitaire organisatie Music Fund, muziekinstrumenten in die na herstelling een tweede leven krijgen in Afrika, het Midden-Oosten en Centraal-Amerika. Music Fund leidt er ook instrumentenherstellers op en wisselt didactische vaardigheden uit.

Een kind, een boom

Dankzij haar spelers kan de Nationale Loterij via de VZW Ammarage steun bieden aan het project ‘Een kind, een boom’ in Niger. Dit project leert aan de kinderen om een boom te planten en hen op deze manier bewuster van hun eigen toekomst. Het project is de perfecte combinatie van onderwijs, milieu en Economische kansen.

Be Gold

De Nationale Loterij steunt het project "Be Gold" dat jong sporttalent helpt om hun ultieme droom te verwezenlijken: een olympische medaille op zak!

Take Off

De Nationale Loterij steunt vzw Take Off. Die stelt gratis informatica-materiaal ter beschikking van zieke kinderen. Via Skype kunnen die zo vanuit het ziekenhuis of van thuis uit de lessen volgen die ze anders zouden missen en contact houden met hun klasgenoten.