Mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de Nationale Loterij

Als organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol gaan we ook zeer bewust om met duurzaamheid omtrent al onze activiteiten.

 

Duurzame producten en grondstoffen

Bij al onze aankopen houden we rekening met onze ecologische voetafdruk en kiezen we waar mogelijk voor duurzame oplossingen. Enkele voorbeelden: we gebruiken enkel schoonmaakproducten met een ecolabel, printen op PEFC-papier met EU Ecolabel en voor ons drukwerk en onze speelformulieren nemen we uitsluitend FSC-gelabeld papier.

 

Onze energie sparen we voor onze spelers

We gebruiken enkel 100% groene stroom (en liefst zo weinig mogelijk). Ook het waterverbruik beperken we tot een minimum. Omwille van ons uitgestrekt verkoopnetwerk komt er bij de onze operaties best veel logistiek en transport kijken. We waken er nauwgezet over dat de organisatie van onze logistieke keten zo efficiënt en ecologisch mogelijk verloopt. 

 

Op weg naar groene mobiliteit

Ons meest recente mobiliteitsplan is erop gericht om alle CO2-uitstoot verlagende middelen voorrang te geven. De eisen van Leefmilieu Brussel en het Kyoto Protocol vormen daarbij belangrijke toetsstenen.