Ga naar hoofdcontent

Mens, milieu en maatschappij staan centraal bij de Nationale Loterij

Als organisatie met een belangrijke maatschappelijke rol gaan we zeer bewust om met de ecologische voetafdruk van al onze activiteiten.

Ons klimaatplan

""

De Nationale Loterij heeft zich geëngageerd tot het Science Based Target Initiative (SBTi) en verbindt zich ertoe om tegen 2030 (in vergelijking met 2022) de uitstoot waar ze zelf verantwoordelijk voor is (haar Scope 1&2 emissies) te verminderen met 50%  en de uitstoot via haar leveranciers (haar scope 3 emissies ) met 25% te verlagen. 

We hebben een ambitieus klimaatactieplan om onze uitstoot te reduceren én om onze ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen. Deze inspanningen leverden onze onderneming reeds het zilveren C02 Neutral-label van CO2logic op.

Kleine en grote acties die we ondernemen

  • 100% groene stroom : Energie besparen is een eerste stap waar we blijven op inzetten. We zorgen er al sinds 2019 voor dat de elektriciteit die we nodig hebben duurzaam opgewekt wordt dankzij een 100% groene elektriciteitscontract.

  • Onze verkooppunten in Mechelen centrum worden uitsluitend via fiets bevoorraad : Elke twee weken worden onze 30 verkooppunten in Mechelen centrum met een cargo-bike van nieuwe krasbiljetten en promomateriaal voorzien. Hierdoor vermijden we samen met onze partner DHL meer dan 800 kg CO2-uitstoot per jaar.

  • We drukken rechtstreeks op de transportdozen naar onze verkooppunten om etiketten uit te sparen.

  • Nieuwe krasbiljetten enkel nog op FSC papier : Voor onze nieuwe krasbiljetten gebruiken we enkel nog FSC-papier dat gewonnen wordt uit verantwoord bosbeheer. Dit houdt in dat er op evenwichtige wijze gelet wordt op de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer komen kijken. Daarnaast sporen we de spelers ook aan om hun niet-winnende krasbiljetten bij het papier te sorteren. 

De Nationale Loterij steunt organisaties die duurzame acties ondernemen.

Dankzij ons uniek model: veel spelers die af en toe meespelen voor een bescheiden inzet en 100% van de winst die terugvloeit naar de hele samenleving kunnen we, dankzij onze spelers, onze impact vergroten door organisaties te steunen die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

""

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties (17 SDG's) dienen als leidraad voor deze projectoproep.

Alle ingediende projecten moeten verband houden met aanverwante thema’s zoals circulaire economie (recyclage van materialen), het milieu, energiebesparing, mobiliteit, wetenschapsbeleid, …

Voor de projectoproep in 2023 werd er een bedrag van € 2.250.000 vrijgemaakt. 

Ook sensibiliseren rond duurzaamheid vinden we belangrijk.

In 2023 steunden we de tijdelijke tentoonstelling “De Aarde als erfenis, van het Neolithicum aan ons” van het Prehistomuseum in Flemale. 

In deze educatieve en interactieve tentoonstelling werd er op een eenvoudige en visuele manier gezocht naar de oorzaken die geleid hebben tot de huidige milieucrisis.

Op 9 juli 2023 organiseerde de Good planet de Big Jump waarbij heel wat landgenoten op verschillende plaatsen in België in natuurlijk water sprongen om aandacht te vragen voor proper water.

De organisatie werd financieel gesteund dankzij de spelers van de Nationale Loterij.

""

Het Belgische regionale S+T+ARTS Center GLUON lanceerde, in samenwerking met Innoviris, vier thematische open calls voor kunstenaars. 

De uitdaging "Going wild in the city", ondersteund door de spelers van de Nationale Loterij, onderzoekt hoe we kunnen inzetten op bewustwording en waardering voor de verbondenheid en afhankelijkheid van alle levende wezens in de stad.

""

Door te investeren in lokale projecten die sterk de nadruk leggen op « duurzaamheid », dragen we dankzij onze spelers ons steentje bij aan de bescherming van onze prachtige, eigenste, Belgische natuur.

Een mooi voorbeeld hiervan was “Onze Natuur, De Film”, een filmvertoning die de wilde Belgische natuur in volle glorie laat zien en die in 2023 een groot succes kende bij het grote publiek.