Ga naar hoofdcontent

Kwaliteit en veiligheid

De Nationale Loterij garandeert een optimale en veilige speelomgeving

Bij ons speel je in alle transparantie, veiligheid en vertrouwen: in onze kwalitatief hoogstaande en volledig veilige speelomgeving zijn informatiebescherming, gegevensbeveiliging en bescherming tegen risicovol speelgedrag van het grootste belang. We voldoen bij de Nationale Loterij aan de strengste internationale standaarden.

Informatiebeheer

Alle mogelijke maatregelen worden genomen om de integriteit, vertrouwelijkheid en strikte beschikbaarheid van informatie te vrijwaren. Ook veiligheidsrichtlijnen voor de bescherming van gegevensbestanden van onze online spelers en De Nationale Loterij Club-leden worden nauwgezet gerespecteerd (GDPR). De beveiliging van krasbiljetten en de trekkingen en het toezicht erop gebeurt volgens strenge procedures. Bij winst wordt de anonimiteit van de speler gegarandeerd aan de hand van zeer verregaande privacyregels en wordt de winst steeds snel en correct uitbetaald.

IT

Een veilige en betrouwbare omgeving voor onze spelers is een hoofddoel. Daarom voldoet deze website aan de strengste voorschriften. Een paar voorbeelden:

  • Je speelrekening is een beveiligde omgeving waarin je persoonlijke gegevens gecodeerd verstuurd worden.
  • In je browser verschijnt een gesloten slotje op de adresbalk.
  • Na 30 minuten word je automatisch uitgelogd (en na 5 mislukte pogingen om in te loggen, voor 24u geblokkeerd).
  • We vragen nooit persoonlijke info via e-mail, SMS of telefoon en controleren altijd je identiteit voor we persoonlijke informatie met je bespreken.

Onafhankelijke controle

We toetsen ons beleid aan de algemeen geldende internationale standaarden. Zo beschikken we over de ISO 27001-certificering, dat de nadruk legt op informatiebeveiliging, én het security certificaat van de World Lottery Association. Beide certificaties zijn onderworpen aan jaarlijkse onafhankelijke audits. Een certificatie is echter geen doel op zich: ze bevestigt de veilige en goede werking van onze organisatie. Daarom sturen we onze processen en procedures voortdurend bij.

Daarenboven vallen we ook onder het voogdijschap van een bevoegd minister met wie we een nauwe en volledige transparante samenwerkingen onderhouden.

Klokkenluiders

De Nationale Loterij heeft een procedure 'klokkenluiders', waarmee zowel haar personeelsleden als externe personen op een vertrouwelijke manier melding kunnen maken van om het even welke inbreuk op de gedragscode van de Nationale Loterij, op wetten, op reglementeringen, en op interne policy’s en procedures, en dit via een van de volgende kanalen :

Bekijk hier de volledige meldingsprocedure

Ook interessant