Ga naar hoofdcontent

Bekendmaking van kwetsbaarheden

De Nationale Loterij hecht een groot belang aan de veiligheid van haar informatiesystemen en aan de bescherming van de gegevens van haar personeelsleden en haar spelers. 

Ondanks alle beveiligings- en beschermingsmaatregelen die de Nationale Loterij heeft geïmplementeerd, blijft een fout mogelijk. Van een dergelijke fout kan er misbruik worden gemaakt.  

Wanneer je op ons netwerk of in een van onze systemen een veiligheidsprobleem ontdekt, dan verzoeken wij je om ons daarvan op een verantwoorde manier op de hoogte te brengen, opdat wij het probleem in kwestie snel zouden kunnen oplossen, door de regels toe te passen die wij hieronder uiteenzetten. 

Hoe breng je ons op de hoogte ?

 • Schrijf je bericht in het Nederlands, het Frans of het Duits met behulp van het formulier. 
 • Beschrijf het probleem zo volledig en zo gedetailleerd mogelijk. Neem in je beschrijving alle voorbeelden en alle nuttige gegevens op waarover je beschikt, of bezorg ze ons in de vorm van bijlagen : IP-adressen, logs, schermafdrukken, URL’s, enz.  
 • Publiceer op andere kanalen geen informatie over een veiligheidsfout. Deel met derden geen informatie over een veiligheidsfout, d.w.z. voordat of nadat je de Nationale Loterij ervan op de hoogte hebt gebracht, en zelfs niet nadat het desbetreffende probleem is opgelost. 
 • Maak geen misbruik van een veiligheidsfout. Verzamel enkel de informatie die vereist is om ons van het desbetreffende probleem op de hoogte te brengen. 
 • Zorg ervoor dat je de vlotte werking van onze systemen niet belemmert. Verander noch wijzig systeemgegevens of systeemparameters. Wij zullen zelf de vereiste tests verrichten. 

Welke problemen kan je hier meedelen ?

Je kan ons op de hoogte brengen van om het even welk kwetsbaar veiligheidsaspect van … 

 • … een van onze websites. 
 • … onze mobiele applicatie. 
 • … ons netwerk en onze informatiesystemen. 

Welke problemen kan je hier niét meedelen ? 

 • Vragen in verband met het gebruik van je paswoorden.
 • Spamberichten of pogingen tot phishing.
 • Vragen en klachten met betrekking tot de producten en de dienstverlening van de Nationale Loterij. 

En wat met de opvolging ? 

 • Wij antwoorden je zo spoedig mogelijk.
 • Wij nemen opnieuw contact op met jou wanneer we bijkomende informatie nodig hebben.
 • Wij doen er alles aan om een probleem op een snelle en efficiënte manier op te lossen.
 • Wij brengen je op de hoogte zodra een probleem is opgelost.

Voor meer informatie over uw verplichtingen, uw bescherming en de procedure bij een onderzoek en melding van kwetsbaarheden, klik hier