Ga naar hoofdcontent
"" ""

De structuur van de Nationale Loterij

Raad van bestuur

De Raad van bestuur telt veertien leden, benoemd voor een termijn van zes jaar. Hij controleert het directiecomité. De comités voor strategie, audit en bezoldiging ondersteunen de raad.

Voorzitter

 • Géraldine Demaret

Leden

 • Patricia Ceysens
 • Emmanuelle Dardenne
 • Karel De Bondt
 • Liesbeth De Winter
 • Gerald Duffy
 • Patrick Dupriez
 • Xavier Gonzalez
 • Ermeline Gosselin 
 • Matthijs Keersebilck
 • Laurence Lambert
 • Bart Stokmans
 • Sophie Boucquey

Regeringscommissarissen

 • Filip Van De Velde
 • Arne Christoffels

Directiecomité

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van de Nationale Loterij. Er zijn vijf directeurs, onder leiding van de gedelegeerd bestuurder.

Leden

 • Jannie Haek
  Gedelegeerd bestuurder, algemene diensten, human resources, juridische dienst, interne audit, interne cel voor preventie en bescherming.
 • Olivier Alsteens
  Chief Operations Officer
 • Arnaud Hermesse
  Chief Retail Officer
 • Piet Van Petegem
  Chief Technology Officer
 • Bénédicte Lobelle
  Chief Marketing & Sales Officer
 • Jean-Nicolas David
  Chief Financial Officer

Hoge Raad voor Ethiek van loterij- en kansspelen

Het beheerscontract van 13/09/2021 voorziet dat de Nationale Loterij een Hoge raad voor de ethiek van de loterij- en kansspelen opricht. Die moet nagaan of de strategie van de Nationale Loterij in overeenstemming is met de standaarden die de Europese Loterijenvereniging heeft vastgelegd inzake verantwoord spel. De Hoge raad voor de ethiek van de loterij- en kansspelen verstrekt hierover adviezen aan het directiecomité.
De Hoge raad bestaat uit 9 leden: de voorzitter die extern is, 4 externe deskundigen, en 4 medewerkers van de Nationale Loterij. De externe deskundigen zijn wetenschappers of mensen met een ruime ervaring en expertise in de sociologische, ethische, psychologische, economische en medische aspecten van het spelgedrag, zowel op het vlak van de consumentenbescherming als op het vlak van de veiligheid in de loterij- en kansspelsector.

Voorzitter, BV-OECO, vertegenwoordigd door haar Secretaris-Generaal
 

 • Leen De Cort

Interne leden

 • Piet Van Baeveghem
 • Audrey Bettens
 • Céline Schluntz 
 • Roger De Henau

Externe leden

 • Jean-Paul Roussaux
 • Christian Bontinckx
 • Willem Van Den Panhuyzen
 • Ignace Glorieux