Wat kan je doen bij loterijfraude?

Onze spelers zijn alert. Zo krijgen we soms de melding dat er toch wel ‘een vreemd telefoontje’ heeft plaatsgevonden of ‘een curieuze mail’ in de mailbox binnen kwam. Steevast met de belofte om snel superrijk te worden als je maar vlug naam en/of bankrekening doorgeeft.

Het gaat hier om loterijfraude. Spijtig genoeg komen we deze foute praktijken een paar keer per jaar tegen. De telefonische werving met de belofte om snel miljonair te worden, komt niet van de Nationale Loterij.

Die vreemde mails waarbij bankgegevens gevraagd worden in ruil voor een superlot vertrekken dus niet van bij ons.

Wat kan je doen bij loterijfraude?

Fraudeurs proberen toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens:

  • Ga dus niet in op deze e-mails, brieven of telefoongesprekken.
  • Geef zeker nooit je bankrekeningnummer.
  • Stuur beslist geen kopieën van je rijbewijs of identiteitskaart.
  • Stuur het door naar verdacht@safeonweb.be.

Tot slot kan je bij de politie aangifte doen van elk strafbaar feit.

Wij stellen het zeker op prijs dat je ons op de hoogte blijft houden van deze praktijken. Wij nemen er uitdrukkelijk afstand van. De Nationale Loterij staat immers garant voor aantrekkelijke en transparante spelen. En met jouw opmerkzame hulp willen we dat zo houden.

Ook interessant: