Ons engagement

De 'speelsector' is echt een geval apart … Precies in die context heeft de Belgische Staat de Nationale Loterij uitdrukkelijk een spelkanalisatie-opdracht gegeven. Bijgevolg moet de Nationale Loterij openbare loterijen, weddenschappen, wedstrijden en kansspelen organiseren – maar altijd binnen de perken van het 'verantwoord spel' !

De Nationale Loterij volgt met haar producten weliswaar de commerciële trends van de markt, maar zonder het aspect 'verantwoord spel' uit het oog te verliezen. De Nationale Loterij staat erop om haar producten op een verantwoorde manier kenbaar te maken. De Nationale Loterij waakt te allen tijde nauwgezet over de optimale naambekendheid van haar producten en, daarmee samenhangend, over haar positieve imago. De Nationale Loterij benadrukt een verantwoord(elijk) spelgedrag, de preventie van overmatig spelgedrag en de bescherming van minderjarigen (volstrekt speelverbod!)

Hoge Raad voor de ethiek van de loterij- en kansspelen

Het beheerscontract tussen de Nationale Loterij en de Belgische Staat voorziet ook in een Hoge Raad voor de ethiek van de loterij- en kansspelen. Deze bestaat uit 4 interne specialisten van de Nationale Loterij en 5 onafhankelijke externe deskundigen. De voorzitter wordt benoemd uit de groep van onafhankelijke externe deskundigen. 

De externe deskundigen zijn wetenschappers of personen die een ruime ervaring en een zekere deskundigheid hebben verworven op het gebied van gokgedrag in zijn sociologische, psychologische en medische aspecten, op het gebied van consumentenbescherming en op het gebied van de veiligheid in de loterij- en kansspelsector. 

Deze Hoge Raad formuleert adviezen over het verantwoord gokbeleid van de Nationale Loterij.

Speelverbod voor minderjarigen

Voor de Nationale Loterij is het prioritair dat het verkoopverbod van loterijproducten aan minderjarigen strikt wordt nageleefd.

We brengen alle potentiële spelers rechtstreeks op de hoogte. Alle verkooppunten van de Nationale Loterij zijn verplicht om op een zichtbare plaats een sticker aan te brengen waarop het verkoopverbod van loterijproducten aan minderjarigen wordt vermeld. Ook op de website van de Nationale Loterij en op de spelformulieren en krasbiljetten wordt het verkoopverbod aan minderjarigen uitdrukkelijk ter sprake gebracht, teneinde de spelers een zo ruim mogelijke informatie te verstrekken.

Op geregelde tijdstippen wijst de Nationale Loterij de uitbaters van haar verkoopnet erop dat het verboden is om loterijspelen te verkopen aan minderjarigen, en dat er ten aanzien van de uitbaters contractuele sancties worden toegepast wanneer zij dat verkoopverbod negeren. Daarenboven verricht de Nationale Loterij controles in haar verkoopnet, met name via het systeem van de mystery shopping. Wanneer bij zo’n controleactie blijkt dat bepaalde verkooppunten het verkoopverbod van de producten van de Nationale Loterij aan minderjarigen niet naleven, dan zal de Nationale Loterij zich verplicht zien om hen sancties op te leggen krachtens de overeenkomst die elk verkooppunt met de Nationale Loterij heeft gesloten.

Overigens heeft de Nationale Loterij een folder gemaakt die in alle verkooppunten steeds beschikbaar moet zijn, en die de uitbaters moeten overhandigen aan minderjarigen die proberen loterijproducten aan te schaffen.