Subsidies

Iedereen telt mee

De nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Bedankt aan al onze spelers

Als grootste mecenas van Begië spendeert de Nationale Loterij een zeer groot deel van de opbrengst van onze spelen aan het financieren van een groot aantal maatschappelijke projecten.
Ontdek de groede doelen die jij mee ondersteunt. 

Dankzij de steun van de Nationale Lotterij kunnen wij het brede publiek laten kennismaken op een sfeervolle en laagdrempelige manier van wat duurzaamheid en Noordzuid problematieken betekenen in onze maatschappij en ver daarbuiten.

Ubuntu Festival
Subsidies; herdenking van de Eerste Wereldoorlog | Nationale Loterij

Project in de kijker

Zoals de voorbije jaren, ondersteunt de Nationale Loterij ook in 2018 fors allerlei evenementen en initiatieven in het kader van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog.

Beurs

De Nationale Loterij steunt jongeren op sportief en cultureel vlak en via tal van solidariteitsacties!