Subsidies

De nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Goed doel van de week 

Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij, kon Emma met een VOCATIO-beurs een speeltuin ontwikkelen in een vluchtelingenkamp. Met die speeltuin bereikt ze tot 1.300 kinderen en ouders per dag.

Ontdek de goede doelen

Project van de maand

Strijden tegen een ziekte is slopend. Voor de patiënt, maar ook voor zijn gezinsleden. Beyond the Moon zorgt ervoor dat het zieke kind samen met zijn gezin even alle zorgen opzijzet en geniet van een welverdiende vakantie. Met het project ‘Sponsor een familie’ gaat Beyond the Moon tot het uiterste om gezinnen een gratis vakantie aan te bieden. En dat in overleg mét en na goedkeuring door de behandelende arts. 

Wij appreciëren dat de spelers van de Nationale Loterij ook de vrijheid van mening en pers hoog in hun vaandel dragen. Jullie bijdrage levert een leerproces op naar het grote publiek dat door Difference Day leert hoe vrij de pers wel/niet is in verschillende regio's van de wereld. Dank, dank! Wij hopen op jullie steun zolang persvrijheid en vrijheid van meningsuiting nog niet door iedereen geapprecieerd wordt.

VUB