Subsidies

Iedereen telt mee

De nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Bedankt aan de spelers van de Nationale Loterij. Zonder jullie steun was het voor ons als federatie niet mogelijk om dit topevent te organiseren. Alle delegaties, vrijwilligers, medewerkers en partners hebben genoten van dit event en elk op hun eigen manier geschitterd in Antwerpen! #acrobatics2018

Koninklijke Belgische Turnbond
De Nationale Loterij steunt Pink Ribbon | Nationale Loterij

Project in de kijker

Iedereen telt mee bij de Nationale Loterij! Wij steunen jaarlijks allerlei initiatieven en projecten. Mede dankzij jou, want telkens je speelt help je! Zo ondersteunen we samen Pink Ribbon, de nationale organisatie die de strijd aangaat met borstkanker door het financieren van projecten  die de zorgverlening aan patiënten en hun algemene levenskwaliteit wil verbeteren. 

Bedankt aan al onze spelers

Als grootste mecenas van Begië spendeert de Nationale Loterij een zeer groot deel van de opbrengst van onze spelen aan het financieren van een groot aantal maatschappelijke projecten.
Ontdek de groede doelen die jij mee ondersteunt.