Subsidies

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Goed doel van de week 

Als sociale werkplaats biedt Den Diepen Boomgaard, een bioboerderij, werkkansen aan mensen die elders op de arbeidsmarkt uit de boot vallen. Ze kregen steun van alle spelers van de Nationale Loterij voor hun project ‘Water voor nieuw leven’. Met dit project zorgen ze voor een betere irrigatie van hun velden en serres. Dat is goed voor de oogst en leert men om op een slimmere manier water met water omgaan en er ook spaarzaam mee om te gaan.

Ontdek de goede doelen

Project van de maand

We zijn allemaal erg begaan met de huidige situatie die iedereen op de een of andere manier treft. Daarom willen we alle spelers bedanken want dankzij jullie kan de Nationale Loterij haar engagement blijven waarmaken en de hele samenleving steunen via de vele goede doelen. 

Zij kunnen alle hulp nu hard gebruiken. Eén van deze belangrijke goede doelen is het Rode Kruis. In deze tijden is hun inzet om mensen te helpen, te verzorgen en te beschermen van onschatbare waarde. Mede dankzij jou is dit allemaal mogelijk.

Meer weten

Wij willen de spelers van de Nationale Loterij hartelijk danken. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om onze S.M.A.K.-collectie in de kijker te zetten: in het museum, via onze affiches #smakisteklein... Wij hebben alles op alles gezet om met onze Highlights te belichten en ook de noodzaak om een nieuw museum te creëren in de toekomst in de verf te zetten. Blijf spelen op de Nationale Loterij en zo draag je je steentje bij tot de ondersteuning van cultuur!
Vrienden v/h S.M.A.K.

De Belgische Lacrosse Federatie wenst alle spelers te bedanken voor hun steun. Dankzij hen konden meer kinderen lacrosse ontdekken en uitproberen. Zo kan onze sport groeien en tegelijk ook meer kinderen aan het sporten zetten.

Belgian Lacrosse Federation vzw

Dankzij de spelers van de Nationale Loterij zijn we erin geslaagd van dit project een financieel gezond project te maken. Zonder hun steun was het het Museum voor Natuurwetenschappen nooit gelukt de tentoonstelling te organiseren en te delen met haar vele bezoekers. Op die manier kan het Museum zijn missie volbrengen: Bringing nature into everyone’s life!

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil. Het Vlaams Architectuurinstituut dankt de Nationale Loterij en haar spelers voor de realisatie van het Festival van de architectuur. Dankzij hen werd een week samen stad maken mogelijk!

Vlaams Architectuurinstituut

Dank aan de talrijke spelers van de Nationale Loterij - zo kunnen we kansen creëren voor jonge zangers en musici en kunnen we al onze programma's tot bij een breed publiek brengen! 

Collegium Vocale Gent