Projectoproep 'Armoedebestrijding en sociale inclusie'

De Nationale Loterij lanceert een eerste projectoproep dit jaar met als thema 'Armoedebestrijding en sociale inclusie'. Organisaties die rond deze thematiek projecten hebben of willen opstarten kunnen voor de projectoproep inschrijven.

Een dergelijke grootschalige projectenondersteuning wordt mogelijk gemaakt dankzij de betrokkenheid van de spelers van de Nationale Loterij. Dankzij hen kan de Nationale Loterij middelen vrijmaken om te beantwoorden aan specifieke behoeften. Aan deze projectoproep wordt een totaal bedrag toegewezen van € 2.250.000. Dit bedrag zal verdeeld worden over talrijke diverse projecten die binnen het koepelthema een verschil zullen maken. 

Het initiatief van de projectoproep sluit perfect aan bij de waarden en kerntaak van de Nationale Loterij, namelijk 100% van de winst laten terugvloeien naar de hele maatschappij en op die manier een positieve impact hebben op samenleving.  

Twee focusthema’s : 'Sport en cultuur' en 'Preventie'

Binnen de brede thematiek van armoedebestrijding en sociale inclusie werden 2 focusthema’s gekozen: 

  1. Initiatieven die erop gericht zijn om kwetsbare groepen, in het bijzonder éénoudergezinnen, aan te moedigen om deel te nemen aan sport en cultuur. Dit is een positieve en constructieve manier om hen uit het sociale isolement van hun kleine leefwereld te tillen en op langere termijn uit de vicieuze cirkel van armoede.
  2. Initiatieven die inzetten op de preventie van armoede en sociaal isolement door schoolgaande kinderen te ondersteunen aan de hand van huiswerk- en studiebegeleiding, of nog door de mensen in een kwetsbare situatie te ondersteunen door hen te begeleiden in een gezond beheer van hun huishoudbudget. Dit is opnieuw een duurzame manier om lange termijn verandering mogelijk te maken.

Ultieme indieningsdatum : vrijdag 29 april 2022 om 12 uur

Alle niet-commerciële verenigingen die in de sector actief zijn, mogen een project indienen ter waarde van een maximumbedrag van € 25.000. Wie belangstelling heeft, kan alle concrete gegevens, het reglement, het inschrijvingsformulier, de verschillende etappes voor de indiening van een dossier, enz. consulteren via de onderstaande link.

De dossiers moeten worden ingediend vóór 29 april 2022 om 12 uur. Vervolgens zal de jury in de loop van de daarop volgende weken samenkomen om de laureaten te kiezen.

Deze projectoproep is het resultaat van een samenwerking tussen de Nationale Loterij, Staatssecretaris Sammy Mahdi, die bevoegd is voor de Nationale Loterij, en Minister Karine Lalieux, die bevoegd is voor Pensioenen, Maatschappelijke Integratie, Personen met een Beperking, Armoedebestrijding en Beliris.