Subsidieaanvraag

Subsidies worden toegekend voor projecten die worden georganiseerd op het Belgische grondgebied en die bijdragen tot verspreiding van het positieve imago van de Nationale Loterij, d.w.z een instelling die ijvert voor het algemene materiële of morele welzijn van de bevolking.

Hoe kan je best jouw subsidieaanvraag voorbereiden?

Zorg er bovendien voor dat je de volgende documenten bij de hand hebt om ze als bijlage toe te voegen:

  • de volledige exploitatierekening en balans (voorlopige of definitieve) van het voorafgaande jaar.
  • het geraamde budget voor het lopende jaar.
  • eventueel een bijkomende beschrijving van jouw project / van jouw activiteiten.
  • het realistische budget van het project of van de jaarlijkse activiteiten waarvoor een subsidie wordt gevraagd.

Voor aanvragen betreffende een evenement van louter commerciële aard, kan je de Sponsoring pagina's raadplegen.

Doe je aanvraag