Subsidieaanvraag

Subsidies worden toegekend voor projecten die worden georganiseerd op het Belgische grondgebied en die bijdragen tot verspreiding van het positieve imago van de Nationale Loterij, d.w.z een instelling die ijvert voor het algemene materiële of morele welzijn van de bevolking.

Hoe kan je best jouw subsidieaanvraag voorbereiden?

Het aanvraagformulier bestaat uit twee delen.

In het eerste deel vragen we je om ons wat algemene informatie over te maken over je organisatie en het project dat het voorwerp maakt van de subsidieaanvraag met, desgevallend, een bijkomende beschrijving die je kan toevoegen als bijlage.

Het onderzoek van deze elementen zal ons toelaten om:

  • ofwel, je te verzoeken om het tweede deel van het subsidieaanvraagformulier in te vullen zodat wij de analyse van je project kunnen voortzetten.
  • ofwel, je spoedig te informeren en, desgevallend, door te verwijzen indien je project niet aan onze algemene criteria en/of onze strategie inzake subsidies beantwoordt.

Voor aanvragen betreffende een evenement van louter commerciële aard, kan je de Sponsoring pagina's raadplegen.

Doe je aanvraag