Subsidies

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Goed doel van de week 

De Tennisfederatie wil alle clubs sterker maken. Op 4 jaar tijd heeft zij alle clubs ondersteund in de uitbouw van Padel, een laagdrempelige en sociale sport op de grens tussen squash en tennis. Dat is mogelijk geweest dankzij alle spelers van de Nationale Loterij.

Ontdek de goede doelen

Project van de maand

Samen met natuur heeft kunst de kracht om het welzijn van zowel mensen als de hele maatschappij positief te beïnvloeden. Daarom werd BOZAR gevraagd om samen met de Nationale Loterij de schouders te zetten onder een initiatief dat de Belgische bevolking virtueel kan samenbrengen.

Meer weten

Wij willen de spelers van de Nationale Loterij hartelijk danken. Zonder hen was het niet mogelijk geweest om onze S.M.A.K.-collectie in de kijker te zetten: in het museum, via onze affiches #smakisteklein... Wij hebben alles op alles gezet om met onze Highlights te belichten en ook de noodzaak om een nieuw museum te creëren in de toekomst in de verf te zetten. Blijf spelen op de Nationale Loterij en zo draag je je steentje bij tot de ondersteuning van cultuur!
Vrienden v/h S.M.A.K.

De Belgische Lacrosse Federatie wenst alle spelers te bedanken voor hun steun. Dankzij hen konden meer kinderen lacrosse ontdekken en uitproberen. Zo kan onze sport groeien en tegelijk ook meer kinderen aan het sporten zetten.

Belgian Lacrosse Federation vzw

Dankzij de spelers van de Nationale Loterij zijn we erin geslaagd van dit project een financieel gezond project te maken. Zonder hun steun was het het Museum voor Natuurwetenschappen nooit gelukt de tentoonstelling te organiseren en te delen met haar vele bezoekers. Op die manier kan het Museum zijn missie volbrengen: Bringing nature into everyone’s life!

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil. Het Vlaams Architectuurinstituut dankt de Nationale Loterij en haar spelers voor de realisatie van het Festival van de architectuur. Dankzij hen werd een week samen stad maken mogelijk!

Vlaams Architectuurinstituut

Dank aan de talrijke spelers van de Nationale Loterij - zo kunnen we kansen creëren voor jonge zangers en musici en kunnen we al onze programma's tot bij een breed publiek brengen! 

Collegium Vocale Gent