Subsidies

De nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Al meer dan 20 jaar ondersteunen de spelers van de Nationale Loterij het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Met de realisatie van dit hoogbeveiligd laboratorium kan het ITG een wereldspeler van formaat blijven op vlak van de bestrijding van infectieziekten, met dank aan de spelers van de Nationale Loterij.

Tropische Geneeskunde
Als grootste mecenas van Begië spendeert de Nationale Loterij een groot deel van de opbrengst van onze spelen aan het financieren van een groot aantal maatschappelijke projecten. 
Project van de maand - WWF

Project van de maand

Sinds vele jaren steunt de Nationale Loterij, dankzij haar spelers, het WWF, dat dagelijks ijvert voor de bescherming van planten, dieren, bossen, oceanen en rivieren, het beperken van de klimaatopwarming en de pollutie en voor het reduceren van verspilling. Het WWF organiseert « Make it Wild », een grote gratis actiedag voor allen gewijd aan de ontdekking en de bescherming van de natuur in België. Neem dus allen de spade ter hand! Samen zullen we ter bevordering van de biodiversiteit een terrein aanleggen.
De Nationale Loterij steunt jongeren

Beurs

De Nationale Loterij steunt jongeren op sportief en cultureel vlak en via tal van solidariteitsacties!