Subsidies

De nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Goed doel van de week

SPECIAL OLYMPICS helpt atleten met een verstandelijke beperking om te sporten. De spelers van de Nationale Loterij helpen de 16843 atleten om het hele jaar door hun sport te beoefenen en aan 114 om deel te nemen aan de Special Olympics Zomerspelen in Abu Dhabi.

Ontdek de goede doelen

In naam van de vele verenigingen die maatschappelijke kwetsbare jongeren helpen en ondersteunen, en die de Stichting Koningin Paola dankzij de steun van de Nationale Loterij mag helpen, willen wij de spelers van de Nationale Loterij van harte danken.

Stichting Koningin Paola
Als grootste mecenas van Begië spendeert de Nationale Loterij een groot deel van de opbrengst van onze spelen aan het financieren van een groot aantal maatschappelijke projecten. 

Project van de maand

Om de grootste doodsoorzaak in België beter te kunnen bestrijden, lanceert het Fonds voor Hartchirurgie, met de steun van de Nationale Loterij een campagne ter preventie van hart-en vaatziekten, met de focus op  het specifieke karakter van het vrouwelijke hart, een veel gevoeliger hart dan men wel zou denken.

Beurs

De Nationale Loterij steunt jongeren op sportief en cultureel vlak en via tal van solidariteitsacties!