Subsidies

De nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Goed doel van de week

De ALS Liga België heeft met als missie zowel nationaal als internationaal de belangen van pALS (patiënten met ALS - Amyotrofische Laterale Sclerose) te behartigen. Dankzij de steun van de spelers van de Nationale Loterij organiseren 2 contact momenten per jaar volledig gratis!  Op het programma : informatie, ontmoetingen, ontspanning en relaxatie zowel voor de patiënt als voor de begeleider.

Ontdek de goede doelen

Er werd ook dit jaar gedurende de voorbije maanden hard gewerkt aan vernieuwingen. Deze vernieuwingen werden gerealiseerd dankzij de steun van de Nationale Loterij. De organisatie dankt uitdrukkelijk de spelers van de Nationale Loterij voor de mogelijkheid tot restauratie van de Heilig Bloedprocessie. 

Heilig Bloedprocessie
Als grootste mecenas van Begië spendeert de Nationale Loterij een groot deel van de opbrengst van onze spelen aan het financieren van een groot aantal maatschappelijke projecten. 

Project van de maand

Dankzij de spelers van de Nationale Loterij en de inzet van vele vrijwilligers, kan Multiple Sclerose Liga vlaanderen vakantie aan zee aanbieden voor MS patïenten en mantelzorgen in Ter Helme in Oostduinkerke!

Beurs

De Nationale Loterij steunt jongeren op sportief en cultureel vlak en via tal van solidariteitsacties!