Subsidies

De nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. En elke inzet van deze spelers, hoe klein ook, maakt een wereld van verschil.

Goed doel van de week 

Dankzij de steun van alle spelers van de Nationale Loterij kon de Koning Boudewijnstichting in het rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef in Neerpelt het Tubbe-model integreren in de werking. De atypische aanpak van het Tubbe-model zorgt voor meer autonomie voor de bewoners én het personeel. Op die manier kunnen de bewoners écht leven en hebben ze het gevoel terug thuis te wonen.

Ontdek de goede doelen

Project van de maand

BOIC, het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, kan mede dankzij jou sportfederaties ondersteunen, en Belgische topatleten selecteren om hen vervolgens in optimale omstandigheden naar de Olympische Spelen te sturen. Een warm sportproject waaronder de Nationale Loterij graag haar schouders zet.

Wij appreciëren dat de spelers van de Nationale Loterij ook de vrijheid van mening en pers hoog in hun vaandel dragen. Jullie bijdrage levert een leerproces op naar het grote publiek dat door Difference Day leert hoe vrij de pers wel/niet is in verschillende regio's van de wereld. Dank, dank! Wij hopen op jullie steun zolang persvrijheid en vrijheid van meningsuiting nog niet door iedereen geapprecieerd wordt.

VUB