Structuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt veertien leden, benoemd voor een termijn van zes jaar. Hij controleert het directiecomité. De comités voor strategie, audit en bezoldiging ondersteunen de raad. 

Voorzitter

 • Geraldine DEMARET

Leden

 • Patricia CEYSENS
 • Emmanuelle DARDENNE
 • Karel DE BONDT
 • Liesbeth DE WINTER
 • Gerald DUFFY 
 • Patrick DUPRIEZ 
 • Xavier GONZALEZ 
 • Ermeline GOSSELIN  
 • Matthijs KEERSEBILCK 
 • Laurence LAMBERT 
 • Bogdan VANDEN BERGHE

Regeringscommissarissen 

 • Filip VAN DE VELDE
 • Tom BLOCKMANS

Directiecomité

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van de Nationale Loterij. Er zijn vijf directeurs, onder leiding van de gedelegeerd bestuurder.

 • Jannie HAEK
  Gedelegeerd bestuurder, algemene diensten, human resources, juridische dienst, interne audit, interne cel voor preventie en bescherming.
 • Olivier ALSTEENS
  Chief Operations Officer
 • Arnaud HERMESSE
  Chief Retail Officer
 • Piet VAN PETEGEM
  Chief Technology Officer
 • Bénédicte LOBELLE
  Chief Marketing & Sales Officer
 • Jean-Nicolas DAVID
  Chief Financial Officer

Hoge Raad voor Ethiek van loterij- en kansspelen

Sinds 2006 werd er bij de Nationale Loterij een Hoge Raad voor Ethiek van loterij- en kansspelen opgericht, dat moet nagaan of de strategie van de Nationale Loterij in overeenstemming is met de standaarden die de Europese Loterijenvereniging heeft vastgelegd inzake Verantwoord Spel. Daarover moet het Comité Verantwoord Spel adviezen verstrekken aan de Raad van Bestuur.

De hoge raad bestaat uit 9 leden: de Voorzitster, 4 externe deskundigen, en 4 personeelsleden van de Nationale Loterij. De externe deskundigen zijn wetenschappers of mensen met een ruime ervaring en expertise in de sociologische, psychologische en medische aspecten van het spelgedrag, zowel op het vlak van de consumentenbescherming als op het vlak van de veiligheid in de loterij- en kansspelsector.

Voorzitter

 • Leen De Cort, Secretaris-Generaal van de BV-OECO

Interne leden

 • Piet Van Baeveghem
 • Audrey Bettens
 • An Lammens
 • Roger De Henau

Externe leden

 • Jean-Paul Roussaux
 • Christian Bontinckx
 • Willem Van Den Panhuyzen
 • Ignace Glorieux