Structuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt veertien leden, benoemd voor een termijn van zes jaar. Hij controleert het directiecomité. De comités voor strategie, audit en bezoldiging ondersteunen de raad. 

Voorzitter

 • Frederic VAN DER SCHUEREN

Leden

 • Jean-Marc LIETAERT
 • Eddy PEETERS
 • Annemie VERHOEVEN
 • Joy DONNE
 • Carine DOUTRELEPONT
 • Frederic CAUDERLIER
 • Ermeline GOSSELIN
 • Bart STOKMANS
 • Eric PONCIN
 • Karl DHONT
 • Lin VAN POUCKE
 • Clarisse ALBERT

Regeringscommissarissen 

 • Jacques WARNIMONT
 • Damien VAN EYLL

Directiecomité

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van de Nationale Loterij. Er zijn vijf directeurs, onder leiding van de gedelegeerd bestuurder.

 • Jannie HAEK
  Gedelegeerd bestuurder, algemene diensten, human resources, juridische dienst, interne audit, interne cel voor preventie en bescherming.
 • Olivier ALSTEENS
  Chief Operations Officer
 • Arnaud HERMESSE
  Chief Retail Officer
 • Piet VAN PETEGEM
  Chief Technology Officer
 • Bénédicte Lobelle
  Chief Players & Markets Officer
 • Jean-Nicolas DAVID
  Chief Financiel Officer