Structuur

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur telt veertien leden, benoemd voor een termijn van zes jaar. Hij controleert het directiecomité. De comités voor strategie, audit en bezoldiging ondersteunen de raad. 

Voorzitter

 • Geraldine DEMARET

Leden

 • Ann BRUSSEEL
 • Patricia CEYSENS
 • Emmanuelle DARDENNE
 • Karel DE BONDT
 • Liesbeth DE WINTER
 • Gerald DUFFY 
 • Patrick DUPRIEZ 
 • Xavier GONZALEZ 
 • Ermeline GOSSELIN  
 • Matthijs KEERSEBILCK 
 • Laurence LAMBERT 
 • Bogdan VANDEN BERGHE

Regeringscommissarissen 

 • Filip VAN DE VELDE
 • Tom BLOCKMANS

Directiecomité

Het directiecomité staat in voor het dagelijkse bestuur van de Nationale Loterij. Er zijn vijf directeurs, onder leiding van de gedelegeerd bestuurder.

 • Jannie HAEK
  Gedelegeerd bestuurder, algemene diensten, human resources, juridische dienst, interne audit, interne cel voor preventie en bescherming.
 • Olivier ALSTEENS
  Chief Operations Officer
 • Arnaud HERMESSE
  Chief Retail Officer
 • Piet VAN PETEGEM
  Chief Technology Officer
 • Bénédicte LOBELLE
  Chief Marketing & Sales Officer
 • Jean-Nicolas DAVID
  Chief Financial Officer