Ga naar hoofdcontent

Alles weten over Kruiswoordraadsel

Ontdek hier alle details over Mots Croises: het spelmechanisme, het lotenplan…

Kras de zone 'Uw letters' en duid de daar gevonden 18 letters aan in de zone 'Uw rooster' door die letters te krassen of te omcirkelen. Ontdek je een aantal volledig afgekraste of omcirkelde woorden* zoals vermeld in de legende, dan win je het bijbehorende bedrag. Een winnend biljet geeft recht op slechts één enkel winstbedrag. De 4 letters die zich buiten de zone 'Uw letters' bevinden, behoren niet tot het spel en kunnen bijgevolg niet worden aangeduid in de zone 'Uw rooster'. * Een volledig woord bestaat uit letters die in naast elkaar gelegen vakjes staan en zo één geheel vormen, hetzij verticaal van boven naar beneden, hetzij horizontaal van links naar rechts. Onder 'één geheel vormen' dient te worden verstaan: één geheel van letters die één enkel woord vormen, dat geenszins mag worden opgesplitst om één of meer andere woorden te vormen.

Hier vind je het lotenplan

Lotenplan Kruiswoordraadsel € 3: 250.000 biljetten 
Aantal loten Bedrag van de loten Totale bedrag van de loten 1 winstkans op 
1  € 50.000   € 50.000   250.000
3  € 1.000   € 3.000   83.333,33
1.000  € 50   € 50.000   250
1.500  € 25   € 37.500   166,67
3.500  € 15   € 52.500   71,43
5.500  € 10   € 55.000   45,45
30.000  € 5   € 150.000   8,33
25.250  € 3   € 75.750   9,90
 TOTAAL 66.754    TOTAAL € 473.750  TOTAAL 3,75