Ga naar hoofdcontent

Hoe gaan we om met gegevens?

7.1 Waar worden ze bewaard?

We geven je gegevens in principe niet door buiten de EU. We waken erover dat de wettelijke minimumeisen en veiligheidsnormen altijd worden gerespecteerd. Voorzien we dat je gegevens toch buiten de EU zullen worden opgeslagen en bewerkt? Dan vermelden wij dat expliciet en zorgen ervoor dat hetzelfde beschermingsniveau wordt gehanteerd als binnen de EU.


7.2 Hoelang worden ze bewaard?

Wij bewaren je gegevens enkel zolang als nodig. De termijn hangt af van de doeleinden waarvoor we ze gebruiken (zoals deelname aan een wedstrijd, uitvoeren van een overeenkomst, toesturen van gevraagde informatie, …).

Omdat de noodzaak om je gegevens te bewaren verschilt, variëren de werkelijke bewaringstermijnen aanzienlijk. Wij nemen daarbij onder meer volgende criteria in acht:

  • Hoe lang zijn je persoonsgegevens nodig om de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren?
  • Hebben we een bepaalde specifieke bewaringstermijn vastgesteld en aangekondigd?
  • Hebben we toestemming gekregen voor een langere bewaringstermijn?
  • Hebben we een wettelijke, contractuele of vergelijkbare verplichting om je gegevens te bewaren? 

Zijn je gegevens niet langer nodig en hebben wij ook geen wettelijke bewaarplicht? Dan zullen we ze definitief verwijderen of, indien dat onmogelijk is, anoniem maken in onze systemen.

Je persoonsgegevens zullen wel worden bewaard en gebruikt zolang als nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.